HoSt heeft een installatie ontwikkeld voor de opwerking van biogas naar een methaan rijk product gas. Deze installatie is in staat om met een zeer hoge efficiency, mogelijk > 99%, methaan uit het biogas te scheiden. De scheiding van het biogas in een methaan rijk product gas en een CO2 rijk rest gas wordt verkregen door het gebruik van membranen.

Bij Waterschap Hunze en Aa’s in Assen is een kleinschalige biogas opwerkingsinstallatie geplaatst om het biogas uit de slibvergister op te werken naar aardgas kwaliteit. Het opgewerkte biogas wordt vervolgens ingevoed op het aardgasnetwerk. De capaciteit van de installatie is 40 m³/hr biogas. De complete opwerkingsinstallatie inclusief compressor, membranen, controle en biogas analyse is geplaatst in een container van 6 meter.

De kleinschalige biogas opwerkingsinstallatie van HoSt kan worden toegepast voor biogas afkomstig van verschillende type installaties zoals een co-vergistings installatie of een slibvergister. Een capaciteit van 35 m³/hr tot 500 m³/hr biogas is mogelijk. Afhankelijk van het aardgasnetwerk kan het biogas worden opgewerkt tot 89-98% CH4.

Project Milestones

Start Bouw

Oktober 2012

Startup

November 2013

Specificaties

Capaciteit

40 m³/h

Methaangehalte biogas

± 55%

Methaangehalte product gas

tot aan 98%

Efficiëntie

> 99%

Kenmerken

  • Kleinschalige biogasopwerking
  • Geplaatst in een container van 6 meter
  • Product gas ingevoed op aardgasnetwerk