In 2011 is deze installatie door Host bij een groot vleesvarkensbedrijf in Polen gebouwd. De installatie wordt geëxploiteerd door Polynergia voor de productie van duurzame elektriciteit. Het vleesvarkensbedrijf telt maar liefst 24.000 vleesvarkens. Een groot aandeel van het totale inputmenu bestaat dan ook uit varkensmest.

Deze door HoSt gebouwde installatie gebruikt agrarische afvalproducten en mest om duurzame elektriciteit en warmte te produceren. Door de HoSt technologie is het mogelijk om met korte verblijftijden te vergisten, daarom kan deze installatie jaarlijks 120000 ton verwerken. Er zijn 2 motoren van respectievelijk 800 kW en 1200 kWe geïnstalleerd. De warmte wordt benut om het digestaat te pasteuriseren en voor verwarming van de stallen.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw November 2011
Startup November 2012

SPECIFICATIES

Capaciteit 120.000 m³/jaar
Input Varkensmest, suikerbietenpulp, aardappel afval, kippenmest en andere restproducten uit de voedingsmiddelenindustrie
Vergister(s) 2 x 4260 m³
Na-vergister(s) 1 x 4260 m³
WKK(‘s) 1 x MWM 800 kWe; 1 x MWM 1200 kWe
Vaste stof invoer 1 x 80 m³

KENMERKEN

  • Flexibele installatie voor diverse inputstromen
  • Groot aandeel varkensmest in het menu
  • Hoge efficiente installatie door 2-traps concept en optimale menging in vergisters
  • Speciale voorzieningen t.b.v. het op temperatuur houden van de installatie gedurende zeer strenge winters in Polen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de biogasinstallatie in Zalesie (Polen) ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.