HoSt heeft in Buzau in Roemenië een biogasinstallatie gebouwd bij een kippenslachterij, die als doel heeft uit slachtafval van deze slachterij duurzame elektriciteit en warmte te produceren.

De installatie is voorzien van een voorbehandelingsinstallatie, waarin het slachtafval verkleind wordt. Vervolgens krijgt het slachtafval een temperatuurbehandeling door injectie met stoom. Deze temperatuurbehandeling heeft als resultaat dat categorie 2 materiaal vergist kan worden (conform EU-eisen minimaal 133°C gedurende 20 minuten) en daarnaast wordt de afbraak van organisch materiaal verbeterd (thermische drukhydrolyse).

Naast slachtafval is het ook mogelijk om in de installatie agrarische producten en andere reststromen te vergisten. Hiervoor is gekozen om flexibel te zijn ten aanzien van de input en daarnaast totdat er voldoende slachtafval beschikbaar is om op volle capaciteit te kunnen draaien met toevoeging van andere producten.

Het digestaat uit deze installatie wordt verwerkt in een naverwerking, waarbij deelstromen gedeeltelijk in het vergistingproces gerecirculeerd worden om te verdunnen.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw 2010
Startup 2011

SPECIFICATIES

Capaciteit 70.000 ton/jr
Input Kippenslachtafval, deelstroom waterzuivering, maïs, reststromen
Vergister(s) 2 x 3.190 m³
Na-vergister(s) 1 x 3.190 m³
WKK(‘s) 2 x 1.1 MWe
Hygiënisatie/ temperatuurbehandeling 40 m³ meng/doseerbak met invoervijzels voor agrarische producten

15 m³ ontvangstbak slachtafval met verkleining

Vooropslag/ontvangst 2 x 10 m³ hygiënisatietank voor categorie 2 materiaal met stoominjectie

KENMERKEN

  • Cat. 2 hygiënisatie met stoominjectie
  • Vergisting van 100% slachtafval mogelijk
  • Combinatie met naverwerking digestaat

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de installatie in Buzau, Roemenië ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.