HoSt heeft in Talgarth in Groot-Brittannië een biogasinstallatie gebouwd die als doel heeft uit slachtafval duurzame elektriciteit en warmte te produceren. Naast de afvalstromen uit het slachthuis worden ook agrarische producten van het eigen bedrijf als input voor de installatie gebruikt. De installatie heeft een volledig gescheiden invoer van het slachtafval en de agrarische restproducten. Het slachtafval is voorzien van een verkleiningsstap.

Het digestaat van de gehele installatie wordt gehygiëniseerd op een temperatuur van 70°C gedurende 1 uur.

De capaciteit van de installatie is 500 kW. In de toekomst zal het project de tweede fase ingaan, waarbij de installatie wordt uitgebreid naar een dubbele capaciteit.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw Maart 2012
Startup Januari 2013

SPECIFICATIES

Capaciteit 25.000 m³/jaar
Input Maïs, drijfmest, stromest, slachtafval en reststromen
Vergister(s) 1 x 2.488 m³
Na-vergister(s) 1 x 3.386 m³
WKK(‘s) 499 kWe MWM + rookgaskoeler + fakkel
Vooropslag / ontvangst 2 x 60 m³ polyester silo
Vaste stof invoer 1 x 40 m³ meng/doseerbak met invoervijzels;

1 x 60 m³ ontvangstbunker met verkleiner voor slachtafval

KENMERKEN

  • Gescheiden slachtafvalbehandeling met verkleining en temperatuurbehandeling van categorie 3 materiaal

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de installatie in Talgarth ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.