Deze installatie, gebouwd in Norfolk – Groot-Brittannië, gebruikt mest, maïs en restproducten om duurzame elektriciteit en warmte te produceren. Hiermee levert de installatie 1 MWe aan elektriciteit en warmte.

De installatie wordt in eerste instantie bedreven op 100% maïs, met als doel om de maïs in de toekomst te gaan vervangen door laagwaardige producten. De installatie is hiertoe voorzien van een flexibel invoersysteem. Er wordt een hoog totaal rendement in de installatie gerealiseerd door toepassing van een 2-traps concept, optimale menging en de toepassing van een zeer efficiënte WKK.

Het digestaat wordt in deze installatie gescheiden in een dikke en dunne fractie om het digestaat eenvoudiger op te kunnen slaan voor de wintermaanden.

PROJECT MIJLPALEN

Start bouw 2012
Startup 2013

SPECIFICATIES

Capaciteit 35.000 m³/jaar
Input Maïs, stromest, kippenmest en reststromen
Vergister(s) 2 x 2.078 m³
Na-vergister(s) 1 x 1.500 m³
WKK 1560 kWe MWM + RGK
Vaste stof invoer 80 m³ meng/doseerbak met invoervijzels

KENMERKEN

  • Hoge efficientie door 2-traps concept en optimale menging
  • De installatie is flexibel voor diverse inputstromen
  • Uitsluitend input van vaste stromen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de biogasinstallatie in Norfolk ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.