HoSt Carbon clean®

Om een WKK of biogasopwerkingsinstallatie te allen tijde te beschermen tegen een te hoog zwavelgehalte, levert HoSt actief koolfilters. De actief koolfilter kan tijdelijke pieken opvangen en de laatste sporen van zwavel verwijderen, wat grote voordelen heeft voor de levensduur en de onderhoudskosten van de WKK/biogasopwerking. Afhankelijk van de toepassing en concentratie kunnen verschillende typen actief koolfilters toegepast worden.