Industriële vergisting

Waalwijk, Nederland

Waste to Bioenergy

Van afval naar groen gas, loosbaar water en compost HoSt heeft voor het project WABICO een biogasinstallatie gebouwd in Waalwijk. De installatie heeft als doel het produceren van… Lees meer

Son, Nederland

Large scale biogas plants

Ecoson heeft een biofosfaatfabriek gebouwd. HoSt heeft de mestvergistingsinstallatie, welke hiervan onderdeel van is, gerealiseerd. In de installatie wordt varkensmest en ongeboren mest vergist en daarna verwerkt tot een… Lees meer

Tilburg, Nederland

Bij Attero in Tilburg heeft HoSt een vergistingsinstallatie gebouwd waarin 100% over datum voedselresten wordt vergist samen met digestaat van de GFT-vergister op dezelfde locatie.

Lees meer

Hengelo, Nederland

De firma HoSt en Twence zijn in 2010 een samenwerkingsverband aangegaan met als doel het ontwikkelen en realiseren van een combi-vergister. De combi-vergister is een pilot en past… Lees meer

Echten, Nederland

sludge treatment

De vergistingsinstallatie van Waterschap Reest en Wieden zorgt er voor dat de gehele rioolwaterzuiveringsinstallatie inclusief de slibvergisting energieneutraal is. De installatie levert een verlaging van de slibverwerkingskosten op… Lees meer

Assen, Nederland

HoSt heeft een installatie ontwikkeld voor de opwerking van biogas naar een methaan rijk product gas. Deze installatie is in staat om met een zeer hoge efficiency, mogelijk >… Lees meer

Bree, België

Biogas Bree heeft een door HoSt gebouwde co-vergistingsinstallatie. Het unieke van deze installatie is dat het plantaardige en dierlijke materiaal in gescheiden lijnen wordt vergist en afgevoerd. Dit heeft… Lees meer

Aalter, België

Deze installatie in Aalter, welke geëxploiteerd wordt door Eneco, is door HoSt geoptimaliseerd. De installatie was oorspronkelijk gebouwd door een Duitse leverancier en uitsluitend geschikt voor de vergisting… Lees meer

Merkem, België

Deze installatie in Merkem, welke geëxploiteerd wordt door Eneco, is door HoSt geoptimaliseerd. De installatie was oorspronkelijk gebouwd door een Duitse leverancier en uitsluitend geschikt voor de vergisting van maïs.… Lees meer

Hereford, Groot-Brittannië

In dit project is een vergistingsinstallatie gerealiseerd met een totale capaciteit van 1,56 MWe. De input van de installatie bestaat naast ‘normale’ input van een co-vergister van rundveemest, kippenmest… Lees meer

Apeldoorn, Nederland

Waterschap Veluwe is met deze biogasinstallatie in staat zelfvoorzienend te zijn in elektriciteit. In de installatie worden reststromen zoals flotatieslib, slachtafval en uitgepakte levensmiddelen vergist. De warmte wordt… Lees meer

Lichtenvoorde, Nederland

De installatie die HoSt heeft gebouwd bij BIR in Lichtenvoorde was de eerste biogasinstallatie in Nederland die uitsluitend op industriële reststromen draait. De installatie is gebouwd in twee… Lees meer

Son, Nederland

De installatie die HoSt in Son heeft gebouwd gebruikt diverse inputstromen (flotatieslib, vloeibare reststromen uit de levensmiddelenindustrie en slachtafval) om duurzame elektriciteit en warmte te produceren. De installatie… Lees meer