RWZI

Echten, Nederland

sludge treatment

De vergistingsinstallatie van Waterschap Reest en Wieden zorgt er voor dat de gehele rioolwaterzuiveringsinstallatie inclusief de slibvergisting energieneutraal is. De installatie levert een verlaging van de slibverwerkingskosten op… Read more

Assen, Nederland

HoSt heeft een installatie ontwikkeld voor de opwerking van biogas naar een methaan rijk product gas. Deze installatie is in staat om met een zeer hoge efficiency, mogelijk >… Read more

Apeldoorn, Nederland

Waterschap Veluwe is met deze biogasinstallatie in staat zelfvoorzienend te zijn in elektriciteit. In de installatie worden reststromen zoals flotatieslib, slachtafval en uitgepakte levensmiddelen vergist. De warmte wordt… Read more