Biomassaketel types: verschillen, toepassingen & tips

Een biomassaketel is zeer geschikt voor warmwatervoorziening en toekomstbestendig verwarmen. Maar wanneer kies je voor een HoSt vlampijpketel en wanneer voor een HoSt waterpijpketel? Onze sales manager Wouter Kok legt het haarfijn uit aan de hand van drie vragen.

Wist je dat een ketel niets anders dan een warmtewisselaar is? Simpel gezegd natuurlijk. Warmte wordt uitgewisseld tussen bijvoorbeeld rookgassen en water en/of stoom. De ketel die bijna iedereen thuis heeft: de waterkoker. Een systeem dat elektriciteit omzet in warmte en daarmee water verhit tot kookpunt. Lees verder voor het antwoord op de vraag: maar wanneer kies je voor een waterpijpketel en wanneer voor een vlampijpketel?

HoSt levert biomassaketels tot maar liefst 50MWt. Meer weten? Neem contact op met sales manager Wouter Kok.

 • Vlampijpketel
 • Druk (bar)
 • Temperatuur (℃)
 • Elektrisch rendement in % (in geval van WKK)
 • Elektrisch rendement in % (in geval van enkel elektriciteit)
 • Brandstoffen
 • Beschikbaarheid
 • Investering
 • Vlampijpketel
 • <20
 • <300
 • <17%
 • <25%
 • <10% as.
  laag mineraal gehalte.
  Bijv.: houtchips en stro.
 • >92%
 • Lager
 • Waterpijpketel
 • >20
 • >250
 • >20% – 30%
 • >30%
 • <30% as. hoog mineraalgehalte, hoog chloor- en zwavelgehalte. Bijv.: RDF, shreds, rioolslib en kippenmest.
 • >95%
 • Hoger

Wat zijn de verschillen in bouwwijze?

“Bij biomassa- of afvalgestookte ketels wordt een combinatie toegepast van rookgassen die de warmte afgeven aan opwarming van water en stoom. Doordat de rookgassen niet direct in aanraking mogen komen met het water of stoom wordt dit proces gescheiden door stalen buizen. De stalen pijpen geleiden de warmteoverdracht tussen de twee mediums. Het verschil is dat bij een vlampijpketel de rookgassen door de stalen pijpen gaan en het water om de pijpen stroomt. De techniek van de waterpijpketel is precies andersom: het water of stoom stroomt door de stalen pijpen en de rookgassen eromheen”.

Wanneer kiezen voor een vlampijpketel en wanneer voor een waterpijpketel?

“HoSt past een vlampijpketel toe voor ‘makkelijk’ te verstoken brandstoffen, zoals gas, olie, diesel, schoon hout en biomassa met weinig as en weinig mineralen. De vlampijpketel is geschikt voor toepassingen waarbij een lage druk, van onder de 20bar, warm water of stoom voldoende is. De waterpijpketel is uitermate geschikt voor ‘moeilijk’ te verstoken brandstoffen met veel as, mineralen, chloor, zwavel en andere verontreinigingen. Ook wordt de waterpijpketel toegepast voor applicaties of processen waarbij hoge druk wordt gevergd tot wel 300bara, zoals grote elektriciteitscentrales”.

Wat zijn andere kenmerken van de ketels?

“Een kenmerk van de waterpijpketel is dat de ketel goed schoon te houden is door de toepassing van stoom-roetblazers. Deze roetblazers reinigen de ketel met stoom. Een vlampijpketel, dus de ketel waarbij de rookgassen door de kleine pijpen gaan, vervuilt sneller bij ‘moeilijke’ brandstoffen. Vanaf 10 a 15 MW is in de regel een waterpijpketel voor stoomketels gangbaar. De investering in een waterpijpketel ligt iets hoger dan de investering in een vlampijpketel”.