• Het opdelen van het rooster in zones met elk een onafhankelijke regeling voor de toevoer van primaire lucht en van gerecirculeerde rookgassen. Hiermee is per zone de roostertemperatuur te sturen;
  • Een robuust ontwerp van de moving floor, transport en het voedingssysteem waardoor eventuele verontreiniging in de brandstof niet leidt tot blokkades;
  • Het vergassen van brandstof op het rooster. Het brandbare gas wordt boven het brandstof bed in drie stappen verbrand, te weten: