Rookgasreinigingssystemen

HoSt levert ter complementering van de installatie ook de rookgasreinigingssystemen. HoSt heeft ruime ervaring met verschillende rookgasreinigingssystemen zowel bij installaties voor schone brandstoffen als bij installaties waar afvalstromen worden gestookt.

Rookgasreiniging: lokale emissie-eisen

In alle systemen wordt in een eerste stap stof met een multicycloon verwijderd. In de tweede stap vindt dan de daadwerkelijk rookgasreiniging plaats. De toe te passen rookgasreiniging is sterk afhankelijk van het brandstoftype en de lokale emissie-eisen. Meestal zijn de emissie-eisen bepalend welk filtersysteem achter de ketel wordt geplaatst.

Rookgascondensors worden toegepast bij een stofemissie-eis tot 100 mg/Nm3 en bij schone brandstoffen. Bij een emissie-eis tot 20 mg/Nm3 worden elektrostatische filters toegepast. Bij nog strengere stofeisen worden over het algemeen doekenfilters gebruikt.

Chemische verontreinigingen

Als er tevens chloor, zwavel of een andere chemische verontreiniging moet worden verwijderd, wordt absorbens-injectie toegepast. Absorbens-injectie wordt altijd in combinatie met een doekenfilter toegepast. Het absorbent, bicarbonaat of kalk, wordt gekozen op basis van gewenste reinigingstemperatuur en concentraties van de verontreiniging. Additioneel kan actief kool worden gedoseerd.

Lage NOx emissie

HoSt heeft een speciale verbranding waardoor de NOx emissie relatief laag blijft. Is de NOx emissie echter te hoog, bijvoorbeeld als de brandstof veel stikstof bevat of als er lokaal strenge eisen aan de maximum NOx emissie worden gesteld, dan zijn additionele maatregelen nodig.

In dat geval wordt ureuminjectie in de vuurhaard toegepast. Hiermee is de NOx uitstoot tot circa 50% te reduceren. Als de emissies-eisen zeer streng zijn wordt een katalytisch deNOx systeem nageschakeld en kan met een katalysator de NOx-concentratie verder worden verlaagd.

Meer informatie

HoSt heeft in zowel Nederland als buiten Nederland al meerdere biomassa bio-energie installaties gerealiseerd met rookgasreinigingssystemen. Bekijk hier de reeds gerealiseerde projecten. Geïnteresseerd? Vragen over een project, een project bezoeken of meer informatie nodig? Neem contact met ons op!

EINDHOVEN (STRIJP)

Bio-energiecentrale Strijp voorziet de wijk Strijp van duurzame warmte. De centrale produceert naast warmte ook groene stroom. De installatie heeft een uitgebreide rookgasreiniging.

 

 

LIZUMS

De zeer efficiënte houtgestookte WKK-installatie van HoSt in Lizums, Letland levert 10,5 MWt warmte en 3,1 MWe elektriciteit aan een naastgelegen hout pellet productielijn en meubelfabriek.