HoSt en Biolectric bundelen krachten voor groen gasproductie uit mest op boerderijschaal

HoSt Groep en Biolectric werken samen om groen gas uit mest op boerderijschaal te produceren. Deze samenwerking is bedoeld om Nederland te helpen de ambitieuze doelstelling te bereiken om tegen 2030 minimaal 2 miljard m3 groen gas bij te mengen in het bestaande aardgasnet. Biolectric en HoSt bieden een oplossing die mest omzet in energie en het biogas zuivert tot aardgaskwaliteit, zodat het direct in het bestaande aardgasnet kan worden ingevoerd.

De samenwerking tussen Biolectric en HoSt maakt het mogelijk om in de gestandaardiseerde en geautomatiseerde Biolectric vergister een biogas opwerkingsunit van HoSt te integreren. Deze combinatie heeft geresulteerd in een substantiële kostprijsdaling van de benodigde technologie. Waar voor kort groen gas productie mogelijk was vanaf 600 melkkoeien, is dit nu rendabel vanaf 300 melkkoeien. Dit met een gegarandeerd technisch rendement door middel van een onderhoudscontract.

“Deze oplossing biedt voor boeren tal van voordelen, waaronder een nieuw verdienmodel en het optimaal reduceren van stikstof- en methaanemissies door vergisting van dagverse mest”
Country Manager Vlaanderen en Nederland van Biolectric.

Eerste contracten melkveehouders

Met deze uitbreiding van haar assortiment zetten Biolectric en HoSt een belangrijke stap in de benutting van hernieuwbare energie uit mest voor een groenere toekomst. De Nederlandse overheid kan nu rekenen op de steun om haar ambitieuze doelstellingen t.a.v. groen gas productie en emissiereductie te realiseren. Biolectric is verantwoordelijk voor de verkoop en onderhoud van de installaties en HoSt levert de technische kennis en componenten voor de gasopwerking. Na bevestiging van de samenwerking hebben al 6 melkveehouders een contract getekend. Naar verwachting zullen enkele tientallen deelnemen aan de SDE++ aanvraag voor 2023.

WKK en Groen Gas cluster

Voor kleinere boerderijen levert Biolectric ook WKK’s voor het opwekken van elektriciteit en warmte en kleine biogasinstallaties in cluster voor veehouders die biogas willen leveren aan een groen gas coöperatie. Bij deze laatste projecten wordt de mest op de boerderij vergist, maar wordt het biogas via een pijpleiding naar een centrale opwerkingsunit gebracht waar het wordt opgewerkt tot groen gas en in het aardgasnet wordt gebracht. De keuze voor de technologie is aan de boer en zal afhankelijk zijn o.a. afstand van gasnet, eigen energieverbruik op de boerderij en capaciteit op het elektriciteitsnet.

ReFerm

Biolectric en HoSt nemen beide deel aan ReFerm. ReFerm is een consortium en levert integrale oplossingen voor een toekomstbestendige (melk)veehouderij waar de leefbaarheid van mens, dier en de kwaliteit van lucht, bodem en water centraal staan. Waarbij weidegang, stikstofreductie, bodemverbetering én de productie van groen gas en elektriciteit hand-in-hand gaan. Doelstellingen die aansluiten bij de groen gas-oplossing in de nieuwe samenwerking.