Membraan Biogasopwerkingssystemen

HoSt heeft gekozen voor bedrijf Bright Biomethane als leverancier van systemen voor biogasopwerking en biedt hun ruim bewezen biogasopwerkingssystemen aan van 40 Nm3/hr to 5,000 Nm3/hr voor het opwerken van biogas naar aardgaskwaliteit, ook wel biomethaan of groen gas genoemd.

Door de toepassing van zeer efficiënte membranen, de zogenaamde membraantechnologie, is het mogelijk meer dan 99,5% van al het methaan uit het biogas af te scheiden, en dit biomethaan geschikt te maken voor injectie in het nationale gasnetwerk of voor compressie tot CNG. De CO2 die wordt verwijderd uit het biogas kan worden teruggewonnen en vloeibaar worden gemaakt om een extra inkomstenbron voor de eigenaar van de installatie te creëren.

Bezoek de website van Bright Biomethane om te lezen over de verscheidene toepassingen van biomethaan en voor meer informatie over de biogasopwerkingssystemen, de technologie van biogasopwerking en CO2-vervloeiing en een compleet overzicht van de biogasopwerking projecten.