Biogasopwerking

HoSt Biomethane®: van biogas naar groen gas

HoSt heeft een installatie ontwikkeld voor het opwerken van biogas naar aardgaskwaliteit, ook wel groen gas genoemd. Met de toepassing van membranen is de installatie in staat methaan uit het biogas te scheiden met een zeer hoge efficiëntie, tot wel meer dan 99%. Het biomethaan voldoet na opwerking aan de standaarden om te worden ingevoed op het aardgasnetwerk.

HoSt levert biogasopwerking systemen vanaf 40 Nm3/h tot ca. 2000 Nm3/h. Hiermee is HoSt een van de weinige leveranciers van zowel kleinschalige biogas opwerk installaties als grootschalige biogasopwerking installaties.

Waarom kiezen voor biogasopwerking van HoSt?

+ Unieke, prijswinnende technologie

+ Economisch rendabel voor verschillende schaalgroottes

+ Gepatenteerde warmteterugwinning

+ Compact systeem

+ Eenvoudige bedrijfsvoering

+ Invoeden op het aardgasnetwerk

CO2 terugwinning

Technologie

De membraantechnologie van HoSt is uniek in de markt. Het biogas wordt eerst gereinigd en gecomprimeerd naar hoge druk. Vervolgens wordt het over membranen geleid waarin de methaanscheiding uiteindelijk plaatsvindt. Deze technologie is onder meer bekroond met de Jan Terlouw Innovatieprijs in 2012.

  • Geen chemicaliën benodigd voor het schoonmaken van het biogas
  • 99% scheidingsefficiëntie
  • Zeer minimaal methaanverlies.

Economisch rendabel voor verschillende schaalgroottes

De biogas opwerkingsinstallatie van HoSt kan worden toegepast voor biogas afkomstig van verschillende type installaties zoals een co-vergisting installatie of een slib vergister. De installatie is rendabel voor zowel installaties op kleine schaal als grote biogasinstallaties. Door de relatief lage investeringskosten en de hoge efficiëntie kan het systeem al rendabel zijn vanaf kleine hoeveelheden biogas.

Gepatenteerde warmteterugwinning

Het biogasopwerking systeem van HoSt heeft de hoogste warmteterugwinning in de markt, tot wel 30 kWth per 100 m3/u biogas ingaand. Dit resulteert in minder energieverbruik voor het proces, waardoor er bespaard kan worden op het gebruik van fossiele brandstoffen. Tevens is de eventuele restwarmte elders inzetbaar voor de klant.

Compact systeem

De installatie van HoSt past in een compacte container. Dit maakt de opwerking installatie tot een zeer compact systeem met een grote flexibiliteit. Het systeem is eenvoudig te plaatsen bij zowel bestaande als nieuwe installaties. Doordat de gehele module in een container kan worden aangeleverd kan er snel worden gestart met het leveren van biomethaan. De units zijn modulair op te schalen tot meer dan 2.000 Nm3/h.

Onderhoudsarm

Door een relatief eenvoudig processchema en onderdelen van de hoogste kwaliteit, is de biogasopwerking unit onderhoudsarm. De module is eenvoudig te bedienen en wordt geleverd inclusief compressor, membranen, besturing, biogas analyse en warmteterugwinning. HoSt biedt begeleiding van experts tijdens het gehele proces, van engineering tot installatie van de opwerkingsunit. Voor onderhoud biedt HoSt een 24/7 service door heel Europa. Onze gecertificeerd service team kan u van dienst zijn voor zowel periodiek onderhoud als onderhoud op afroepbasis.

Toepassing van het groen gas

Het verkregen product gas kan worden toegepast voor verschillende doeleinden. Eén van de opties is dat het verkregen gas wordt ingevoed op het aardgasnetwerk. Door de membraantechnologie van HoSt ontstaat er een groen gas dat voldoet aan de eisen voor het invoeden op het nationale gasnetwerk. Een andere optie is om het verkregen gas in te zetten als transportbrandstof CNG of LNG voor voertuigen. Het verkregen gas is een zeer schone brandstof zonder fijnstof uitstoot en CO2 neutraal.

CO2 terugwinning

Naast de productie van groen gas om in te voeden op het aardgasnet, kan HoSt ook CO2 vervloeiing systemen leveren als toevoeging aan de biogasopwerking. Door een combinatie van koeling en compressie kan het gasvormige CO2 vloeibaar worden gemaakt. Het voordeel van het produceren van vloeibare CO2 is niet alleen de CO2 die beschikbaar komt (bijvoorbeeld voor broeikassen, koelingssystemen, slachthuizen), maar het resulteert tevens in nul methaanverlies. Dit wordt bereikt door het terugwinnen van de kleine hoeveelheden methaan die nog steeds in het CO2 zitten na de opwerking.

Het voordeel van het systeem van HoSt is dat het 100% onafhankelijk van de biogasopwerking bedreven kan worden. Hierdoor kan bijvoorbeeld het CO2 vervloeiingssysteem op ‘stand-by’ worden gezet wanneer er geen vloeibare CO2 nodig is, waardoor er geen extra energieverbruik is. Ons systeem is in staat zeer zuivere CO2 te produceren door de implementatie van een stripper.

Greep uit onze projecten

HoSt heeft in zowel Nederland als buiten Nederland al meerdere biogasopwerkingsinstallaties gerealiseerd. Bij hier de reeds gerealiseerde projecten.

WAALWIJK

wabico

HoSt heeft voor het project WABICO een biogasinstallatie gebouwd in Waalwijk. De installatie heeft als doel het produceren van biomethaan (groen gas) uit verschillende afvalstromen.

 

 

DEN BOMMEL

Op een Melkveehouderij en Akkerbouwbedrijf in Den Bommel wordt groen gas geproduceerd en ingevoed op het aardgasnet.

 

Brochure HoSt Biomethane

HoSt Biomethaan Biogasopwerking