HoSt levert Thermische Druk Hydrolyse (TDH) installaties. Het doel van een Thermische Druk Hydrolyse installatie is het verbeteren van de afbreekbaarheid van het organische materiaal.

Door middel van thermische druk hydrolyse kunnen structuren die normaal moeilijk omgezet kunnen worden door bacteriën, zoals lignine in planten en cellen in slib, worden afgebroken. Het afbreken van deze structuren zorgt ervoor dat het organische materiaal beter te bereiken is voor de bacteriën. Door TDH is het materiaal dus eenvoudiger en sneller om te zetten. Dit leidt er toe dat de biogasproductie wordt verhoogd.

In een TDH-installatie wordt materiaal door middel van stoominjectie verhit tot 140-180°C bij een druk van 4 tot 10 bar. Na een retentietijd van 20-40 minuten wordt het materiaal geflasht, de damp die hierbij vrijkomt wordt gebruikt om het materiaal voor te verwarmen.

Effecten van thermische druk hydrolyse

  • Verhoogde biogasproductie
  • Slibreductie: hogere omzetting & betere ontwaterbaarheid
  • Verminderde schuimvorming
  • Verlaging viscositeit slib (DS in vergister naar 12% DS), hierdoor kan de belasting van de vergister verhoogd worden.
  • Positieve energiebalans: door de verhoogde biogasproductie en het terugwinnen van de energie bij het flashen is de energieopbrengst hoger dan de energiekosten.
  • Het materiaal wordt sneller omgezet in de vergister, hierdoor kan een kleinere vergister gebruikt worden of de input worden vergroot.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Geïnteresseerd in onze Thermische Druk Hydrolyse (TDH) installaties en technologie of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.