Slibvergistingsinstallaties: Energie uit Slibvergisting

HoSt is gespecialiseerd in (bio-)energie uit afval en levert bewezen energie-uit-slib slibvergistingsinstallaties. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) van Waterschappen is een grote energiebehoefte en een grote hoeveelheid slib als restproduct dat tegen hoge kosten moet worden afgezet. Met de slibvergistingstechnologie van HoSt hebben de RWZI’s de potentie om energieneutraal te worden en zelfs energie terug te leveren.

Maximale energieterugwinning uit biogas slibvergisting

HoSt past een combinatie van technieken toe voor de vermindering van de hoeveelheid slib en de verhoging van de energieproductie. Dit resulteert in een maximale energieterugwinning uit slib. Een combinatie van thermofiele en mesofiele vergisting verhoogt de conversie met 25% t.o.v. conventionele vergisters. Daarnaast kan er met Thermische Druk Hydrolyse (TDH) een voorbehandeling stap aan het proces worden toegevoegd. Deze voorbehandeling van het slib verhoogt de biogasproductie met nog eens 15%, vermindert de hoeveelheid slib en verbetert de ontwaterbaarheid.

Combinatie van thermofiele en mesofiele slibvergisting

Door het combineren van een thermofiele vergister (55 °C) met een mesofiele vergister (40 °C) wordt de biogasproductie verhoogd met 25%. Thermofiele slibvergisting houdt in dat er op een hogere temperatuur vergist wordt in vergelijk met een conventionele, mesofiele slibvergister. Hier is meer warmte voor nodig om het slib te verwarmen, maar zorgt ook voor een hogere biogasproductie. Een door HoSt gepatenteerd warmteterugwinningssysteem zorgt er voor dat er een positieve energiebalans is.

Thermische Druk Hydrolyse bij slibvergistingsinstallaties

Het doel van Thermische Druk Hydrolyse (TDH) is om de biologische afbreekbaarheid van organische materialen te verbeteren. Door de toepassing van TDH kunnen moeilijk afbreekbare structuren, zoals zoals lignine in planten en cellen in slib, worden afgebroken. Het afbreken van deze structuren zorgt ervoor dat het organische materiaal beter te bereiken is voor de bacteriën. Door TDH is het materiaal dus eenvoudiger en sneller om te zetten. Dit leidt er toe dat de biogasproductie wordt verhoogd. Naast de verhoogde biogasproductie zorgt TDH er tevens voor dat de hoeveelheid slib afneemt en de ontwaterbaarheid verbetert. Dit leidt tot minder afzetkosten bij een RWZI.

Grondstof terugwinning uit slibvergistingsinstallaties

Naast het produceren van energie kunnen er uit het slib ook kostbare materialen worden teruggewonnen. Een voorbeeld hiervan is Struviet, dat kan worden ingezet als duurzame meststof of duurzame bron van fosfaat. Neem contact met ons op voor meer informatie over slibbehandeling voor het terugwinnen van andere grondstoffen uit slib.

Verwaarding van het biogas

Het biogas dat ontstaat in de slibvergisters kan worden gebruikt om elektriciteit te produceren in een WKK systeem of het biogas kan worden opgewaardeerd naar aardgaskwaliteit (groen gas). Het groen gas kan vervolgens worden geïnjecteerd in het aardgasnet of gebruikt worden als transportbrandstof (LNG/CNG).

Project Echten, gerealiseerd door HoSt, is de eerste biogasinstallatie in Nederland die slib vergist in een thermofiele vergister, gevolgd door een mesofiele vergister. Lees meer over project Echten.

NEEM CONTACT MET ONS OP

HoSt heeft verscheidene biogasinstallaties gebouwd met slib als invoermateriaal. Interesse in een HoSt slibvergistingsinstallatie of wil je meer informatie over onze slibvergistingstechnologie? Neem contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.