Slachtafval lijn

HoSt heeft een ruime ervaring met de verwerking van slachtafval. HoSt heeft voor de voorbehandeling / verkleining van slachtafval diverse oplossingen.

HoSt heeft diverse slachtafvallijnen geleverd. Zie voor een volledig overzicht van de gerealiseerde projecten de Referenties.