Mestvergisting: Microferm

Met het Microferm concept van HoSt is het haalbaar om op kleine schaal mest te vergisten en om te zetten naar duurzame energie. De kracht van deze microvergister ligt in de eenvoud, de makkelijke aanpasbaarheid, het lage risico en een investering die is te overzien.

Microferm® en Macroferm® : meer uit mest

De Microferm is ontwikkeld voor agrariërs die alleen mest van het eigen bedrijf willen verwerken. Op rendabele wijze wordt de mest vergist en omgezet naar elektriciteit en nuttige warmte in de bewezen microvergister van HoSt. Afhankelijk van de bedrijfsgrootte kan het boerenbedrijf tussen de 60 en 150 kWe groene elektriciteit produceren. Het bedrijf kan daarmee geheel in de eigen energiebehoefte voorzien en zelfs groene stroom terug leveren aan het elektriciteitsnet. Naast productie van elektriciteit en warmte kan het gevormde biogas ook opgewaardeerd worden naar groen gas met aardgaskwaliteit en teruggeleverd worden aan het aardgasnet. De Microferm is uitermate geschikt voor agrarische bedrijven waar dagverse rundveemest vrijkomt.

Een 100% mestvergister heeft een hoge hoeveelheid warmte nodig om de mest te verwarmen tot 40 °C. Tijdens koude winters kan dit tot een gebrek aan warmte leiden. De Microferm en Macroferm hebben een zeer laag eigen warmteverbruik door complete isolatie, waardoor er vrijwel geen warmteverlies is.

Kleinschalige mestvergisting

HoSt richt zich met de Microferm op kleinschalige mestvergisting. Bij veehouderijen is het rendement van de Microferm al optimaal bij een bedrijfsgrootte met een mestproductie van 4.000 m³  – 11.000 m³ per jaar (65-150 kWe). Voor grotere hoeveelheden mest tussen 14.000 m³ en 25.000 m³ per jaar kan HoSt een Macroferm installatie leveren (200-400 kWe). Deze installatie is gebaseerd op dezelfde gepatenteerde technologie als de Microferm, maar vier keer groter.

Hoog rendement vergister

Door de unieke en gepatenteerde Microferm is het mogelijk om stabiel én met een hoog rendement te vergisten bij korte verblijfstijden van 8 tot 12 dagen. Voor een in verhouding grote meststroom kan daardoor worden volstaan met een compacte en voordelige vergister. De Microferm wordt gecombineerd met een gasdichte na-opslag, waaruit ook nog gas wordt gewonnen.

Warmte Kracht Koppeling / Biogas opwerking

De Microferm bestaat uit een vergister en een container waar de besturing in zit, en een Warmte Kracht Koppeling (WKK) of een biogasopwerkingsinstallatie.

Projecten

HoSt heeft al diverse Microferm installaties geleverd. Zie voor een volledig overzicht van de gerealiseerde Microferm installaties de lijst met projecten.

Brochure

Bekijk de Microferm brochure:

Microferm NL.

Meer informatie

Interesse in een Microferm vergistingsinstallatie voor het produceren van groen gas of elektriciteit? Of wil je meer informatie? Neem contact met ons op.