Met het Microferm concept van HoSt is het haalbaar om op kleine schaal mest te vergisten en om te zetten naar duurzame energie. De kracht van deze microvergister ligt in de eenvoud, de makkelijke aanpasbaarheid, het lage risico en een investering die is te overzien.