HoSt heeft veel ervaring in het leveren van industriële biogasinstallaties. In deze industriële biogasinstallaties worden organische afvalstromen, zonder toevoeging van mest, vergist en omgezet naar bio-energie. Zo heeft HoSt installaties geleverd voor verwerking van slachtafval, verwerking van primair en secundair slib, voor uitgepakte levensmiddelen en voor industriële levensmiddelen. Van afval naar energie met HoSt biogasinstallaties.