Industriële biogasinstallaties

HoSt heeft veel ervaring in het leveren van industriële biogasinstallaties. In deze industriële biogasinstallaties worden organische afvalstromen, zonder toevoeging van mest, vergist en omgezet naar bio-energie. Zo heeft HoSt installaties geleverd voor verwerking van slachtafval, verwerking van primair en secundair slib, voor uitgepakte levensmiddelen en voor industriële levensmiddelen. Van afval naar energie met HoSt biogasinstallaties.

Stabiele installaties door optimale menging

Kenmerkend voor de industriële biogasinstallaties is dat de stabiliteit van groter belang is omdat de reststromen veel sneller afbreken en een groter risico vormen voor de stabiliteit en schuimvorming. Daarom is de dosering, monitoring en menging in de industriële vergistingsinstallaties van groter belang dan bij conventionele co-vergistinginstallaties. Om een optimale menging te realiseren maakt HoSt veelal gebruik van centrale roerwerken in de industriële installaties.

Hoge efficiency en laag eigen energieverbruik

Om de efficiency van organische stofafbraak te verbeteren wordt gebruikgemaakt van thermische voorbehandeling (Thermische Druk Hydrolyse) en/of een combinaties van thermofiel/mesofiel vergisten, afhankelijk van de input.

In het geval van een tekort aan warmte (bijvoorbeeld bij vergisting van laagwaardige stromen of in geval van biogasopwerking) wordt het warmteverbruik beperkt door een optimale warmteterugwinning en minimalisering van het warmteverlies.

Installaties op maat

Afhankelijk van de situatie kunnen HoSt biogasinstallaties worden uitgevoerd met warmtekrachtinstallaties die het biogas omzetten naar elektriciteit en warmte, of met een biogas opwerkingsinstallatie die het biogas opwaardeert naar groen gas met aardgaskwaliteit. Daarnaast is het mogelijk om vooropslag, na-opslag of nabehandeling van digestaat te leveren afhankelijk van de noodzaak en wensen van de klant. Indien dierlijke reststromen vergist worden kan een hygiënisatiestap in de installatie worden opgenomen. HoSt kan tevens voorbehandelingsapparatuur leveren voor bijvoorbeeld het verkleinen of uitpakken van ingaande stromen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

HoSt heeft voor een breed scala aan industriële bedrijven en instellingen biogasinstallaties gebouwd. Afhankelijk van het beschikbare invoermateriaal kan HoSt adviseren welke installatie het meest geschikt is. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie over de HoSt industriële biogasinstallaties.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.