HoSt heeft een nieuw concept ontwikkeld voor de vergisting van verontreinigde organische reststromen, onder andere gft-afval en bermgras.