GFT vergisting

HoSt heeft een nieuw concept ontwikkeld voor de vergisting van verontreinigde organische reststromen, onder andere gft-afval en bermgras.

Dit concept is gericht op het vergisten van organisch restmateriaal door een combinatie van containervergisting en geroerde vloeistof tanks. Deze combinatie heeft de volgende voordelen:

  • Schone reststromen kunnen in de goedkoopste vergistingstechniek per m3 biogas (geroerde natte tank) worden verwerkt.
  • Verontreinigde stromen (vervuild met zand, stenen, plastic, etc) kunnen zonder uitgebreide voorbewerking of zuiveringsstap worden vergist in een container.
  • De vergisting in de container kan door middel van de ‘natte’ vergisters vele malen sneller opgestart worden dan bij conventionele containervergisting omdat er geen opstart- en stopverliezen zijn in tijdsduur en methaan.
  • Een lagere productie van biogas uit gft-afval als gevolg van wisseling van de kwaliteit van gft-afval door seizoenswisselingen kan opgevangen worden door de input van andere biomassastromen.

Het concept kenmerkt zich door een zo efficiënt mogelijke inzet van kostbaar vergistingvolume, waarbij zoveel mogelijk materiaal wordt geconverteerd in biogas.