Agrarische biogasinstallaties

HoSt is één van de grootste leveranciers in Europa van biogasinstallaties. HoSt heeft een groot aantal agrarische biogasinstallaties geleverd. In deze boerderijschaal biogasinstallaties wordt veelal mest en agrarische producten (bv. maïs en gras) met reststromen vergist, zoals restafval uit de levensmiddelenindustrie.

Flexibele installaties, ook voor moeilijke inputstromen

Uniek aan de biogasinstallaties die HoSt levert is dat deze zeer flexibel zijn voor een breed palet aan biomassastromen. Door gebruik te maken van een flexibel invoersysteem in combinatie met een intensieve peddelroertechniek is het mogelijk om:

  • Een breed palet aan biomassastromen te vergisten, zoals slib, grassen, vaste mest, kippenmest, stro, slachtafval, pulp, vloeibare reststromen; de peddel mixer is ideaal voor het mengen van drijvende biomassa zoals gras en stro
  • Te mengen bij hogere droge stof gehaltes door het gebruik van peddelmixers. Hierdoor kan een relatief droog menu vergist worden zonder toevoeging van water
  • Op een hogere belasting te draaien dankzij de betere dosering en menging, waardoor minder vergistingsvolume nodig is
  • Een hogere stabiliteit te bereiken dankzij de betere menging in de vergisters. Ook is de efficiency van de omzetting van organische stof naar biogas hoger

Biogas toepassingen

Biogasinstallaties kunnen worden geleverd met een warmtekrachtkoppeling (WKK) die het geproduceerde biogas verbrandt en omzet in elektriciteit en warmte. Of het biogas kan worden opwerkt tot groen gas met aardgaskwaliteit met de biogasopwerkingstechnologie van HoSt en worden ingevoed op het aardgasnet of worden omgezet naar CNG als transportbrandstof voor voertuigen.

Robuuste uitvoering, kwalitatief hoogwaardige installaties

Kenmerkend voor de boerderijtype installaties die HoSt levert is dat deze worden uitgevoerd met betonnen geïsoleerde tanks voorzien van een dubbel membraandak. Het vaste stof invoersysteem is voorzien van mengvijzels. Deze mengvijzels mengen de verschillende biomassa stromen tot een homogeen mengsel, wat resulteert in een stabiel biogas proces. Door de directe voeding van de vaste stof in de vergister is het mogelijk om vaste stof met een hoog droge stof gehalte te vergisten. Dit resulteert in kleinere vergisters met minder eigen energie en warmteverbruik.

Vloeistoffen, zoals vloeibare mest en vloeibare reststromen, worden rechtstreeks naar de vergister gepompt vanuit een bestaande of nieuwe opslag. Afhankelijk van de input en situatie wordt de installatie aangepast en geoptimaliseerd naar de specifieke situatie. HoSt levert uitsluitend kwalitatief hoogwaardige installaties die eenvoudig te bedienen en te onderhouden zijn.

Optimale bedrijfsvoering door optimale begeleiding en training

Alle installaties worden geleverd inclusief de opstart en training van het bedienend personeel. Na de opstart wordt de operator/klant nog geruime tijd ondersteund in de bedrijfsvoering. Door intensieve begeleiding is de beschikbaarheid van de HoSt installaties zeer hoog. Daarnaast kan economisch rendabeler gedraaid worden doordat het menu geoptimaliseerd wordt, waarbij de focus ligt op vervanging van input naar stromen met lagere kosten.

Installaties op maat

Afhankelijk van de situatie kunnen installaties worden uitgevoerd met warmtekrachtinstallaties die het biogas omzetten naar elektriciteit en warmte, of met een biogasopwerkingsinstallatie die het biogas opwaardeert naar aardgas kwaliteit.

Daarnaast is het mogelijk om vooropslagen, na-opslagen of nabehandeling van digestaat te leveren afhankelijk van de noodzaak en wensen van de klant. Indien dierlijke reststromen vergist worden kan een hygiënisatiestap in de installatie worden opgenomen. HoSt kan tevens voorbehandelingsapparatuur leveren voor bijvoorbeeld het verkleinen of uitpakken van ingaande stromen.

Ook installaties op maat voor zeer afwijkende input

Door de jarenlange ervaring en hoogstaande technologie is HoSt in staat om geschikte installaties te leveren voor zeer afwijkende input. Voorbeelden zijn installaties voor 100% slachtafval, installaties voor 100% mest, installaties met een groot aandeel laagwaardige stromen als stro en gras, zuiveringsslib of uitsluitend kippenmest.

NEEM CONTACT MET ONS OP

HoSt heeft veel ervaring met agrarische biogasinstallaties voor een groot scala aan bedrijven. Afhankelijk van het beschikbare invoermateriaal kan HoSt adviseren welke installatie het meest geschikt is. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.