Agrarische biogasinstallaties: hoge biogasproductie

HoSt Groep is één van de grootste leveranciers van biogasinstallaties. HoSt heeft veel ervaring met de bouw van allerlei type biogasinstallaties voor de productie van biogas en groen gas, waaronder agrarische biogasinstallaties. In deze boerderijschaal biogasinstallaties wordt veelal mest en agrarische producten (bv. maïs en gras) met andere organische reststromen vergist, zoals restafval uit de levensmiddelenindustrie. Dankzij de geavanceerde vergistingstechnologie hebben de HoSt biogasinstallaties een zeer hoge biogasproductie en een maximale beschikbaarheid.

Flexibele biogasinstallatie voor allerlei agrarisch afval

Uniek aan de HoSt biogasinstallatie is de zeer hoge brandstofflexibiliteit. Met andere woorden: de HoSt biogasinstallatie kan alle organische reststromen vergisten en omzetten naar duurzame energie. Door het toepassen van een flexibel invoersysteem in combinatie met een intensieve peddelroertechniek is het mogelijk om:

  • Een breed palet aan biomassastromen te vergisten, zoals slib, grassen, vaste mest, kippenmest, stro, slachtafval, pulp, vloeibare reststromen; de peddel mixer is ideaal voor het mengen van drijvende biomassa zoals gras en stro
  • Te mengen bij hogere droge stof gehaltes door het gebruik van peddelmixers. Hierdoor kan een relatief droog menu vergist worden zonder toevoeging van water
  • Op een hogere belasting te draaien dankzij de betere dosering en menging, waardoor minder vergistingsvolume nodig is
  • Een hogere stabiliteit te bereiken dankzij de betere menging in de vergisters. Ook is de efficiency van de omzetting van organische stof naar biogas hoger

Toepassingen van biogas

De biogasinstallatie kan worden geleverd met de biogasopwerkingstechnologie van HoSt voor het opwerken van het biogas naar groen gas van aardgaskwaliteit. Het groen gas kan worden ingevoed en gedistribueerd via het aardgasnet of worden omgezet naar bio-CNG als transportbrandstof voor voertuigen. Een andere optie is een warmtekrachtkoppeling (WKK systeem) die het geproduceerde biogas verbrandt en omzet in elektriciteit en warmte.

Robuuste uitvoering, een kwalitatief hoogwaardige biogasinstallatie

Kenmerkend voor de agrarische biogasinstallatie van HoSt is dat deze wordt uitgevoerd met betonnen geïsoleerde tanks voorzien van een dubbel membraandak. Het vaste stof invoersysteem is voorzien van mengvijzels. Deze mengvijzels mengen de verschillende biomassa stromen tot een homogeen mengsel, wat resulteert in een stabiel biogas proces. Door de directe voeding van de vaste stof in de vergister is het mogelijk om vaste stof met een hoog droge stof gehalte te vergisten. Dit resulteert in kleinere vergisters met minder eigen energie en warmteverbruik.

Vloeistoffen, zoals vloeibare mest en vloeibare reststromen, worden rechtstreeks naar de vergister gepompt vanuit een bestaande of nieuwe opslag. Afhankelijk van de input en situatie wordt de biogasinstallatie aangepast en geoptimaliseerd naar de specifieke situatie. HoSt levert uitsluitend kwalitatief hoogwaardige biogasinstallaties die eenvoudig te bedienen en te onderhouden zijn.

Optimale bedrijfsvoering door uitgekiende begeleiding en training

Alle installaties worden geleverd inclusief de opstart en training van het bedienend personeel. Na de opstart wordt de operator/klant nog geruime tijd ondersteund in de bedrijfsvoering. Door intensieve begeleiding is de beschikbaarheid van de HoSt installaties zeer hoog. Daarnaast kan economisch rendabeler gedraaid worden doordat het menu geoptimaliseerd wordt, waarbij de focus ligt op vervanging van input naar stromen met lagere kosten.

Biogasinstallatie op maat

Afhankelijk van de situatie kunnen installaties worden uitgevoerd met een warmtekrachtsysteem die het biogas omzet naar elektriciteit en warmte, of met een biogasopwerkingsinstallatie die het biogas opwaardeert naar groen gas van aardgaskwaliteit.

Daarnaast is het mogelijk om vooropslag, na-opslag of nabehandeling van digestaat te leveren afhankelijk van de noodzaak en wensen van de klant. Indien dierlijke reststromen vergist worden kan een hygiënisatiestap in de installatie worden opgenomen. HoSt kan tevens voorbehandelingsapparatuur leveren voor bijvoorbeeld het verkleinen of uitpakken van ingaande stromen.

Ook biogasinstallatie op maat voor zeer afwijkende input

Door de jarenlange ervaring en hoogstaande technologie is HoSt in staat om geschikte biogasinstallaties te leveren voor zeer afwijkende input. Voorbeelden zijn installaties voor 100% slachtafval, installaties voor 100% mest, installaties met een groot aandeel laagwaardige stromen als stro en gras, zuiveringsslib of uitsluitend kippenmest.

NEEM CONTACT MET ONS OP

HoSt heeft veel ervaring met agrarische biogasinstallaties voor een groot scala aan bedrijven. Afhankelijk van het beschikbare invoermateriaal kan HoSt adviseren welke biogasinstallatie het meest geschikt is. Neem contact met ons op voor advies en meer informatie.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.