Biogasinstallatie Marrum Levert met succes eerste Groen Gas op aardgasnet

De groen gas monomestvergister in het Friese Marrum heeft met succes het eerste groen gas ingevoed op het aardgasnet. De biogasinstallatie vergist jaarlijks ruim 35.000 ton mest en produceert jaarlijks 2,2 miljoen Nm3 groen gas, goed voor het gemiddelde gasverbruik voor maar liefst 1.450 huishoudens.

Luchtzuiveringsbehandeling

De biomassa, die wordt vergist in de biogasinstallatie, wordt opgeslagen in afgesloten ruimtes. De uiteindelijk vrijkomende lucht is eerst behandeld met een geavanceerde luchtbehandelingstechniek om een minimale geur te garanderen.

SDE+ subsidie

Het project ontvangt SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie: per Nm3 groen gas wordt een vaste vergoeding verstrekt de komende 12 jaar.

Exploitant

HoSt is de exploitant van de biogasinstallatie in Marrum en is eigenaar van meerdere biomassa energie installaties. HoSt streeft ernaar om 30% van de omzet in 2021 uit de exploitatie van eigen installaties te boeken.