Organische afvalstromen, agrarische bijproducten en mest zijn waardevolle grondstoffen voor het produceren van biogas. HoSt biedt een totaaloplossing voor biogasinstallaties voor de anaerobe vergisting van organisch afval. Maar wat is biomassa, anaerobe vergisting en biogas? Wat gebeurt er om het een om te zetten in het ander? En tenslotte: wat zijn de kenmerken en voordelen van een HoSt biogasinstallatie?

Biogas is een hernieuwbaar alternatief voor de fossiele brandstof aardgas, want de energie in biogas kan worden omgezet in groen gas, elektriciteit en warmte. Biogas is het gas dat vrijkomt bij de afbraak van organisch materiaal, zoals gft-afval, mest, stro en slib, door verschillende opeenvolgende chemische en biologische processen. Deze methode staat bekend als: vergisten of vergisting.

Fermentatie is een ander woord voor vergisting. Naast vergisting voor biogasproductie, vindt fermentatie ook in andere situaties plaats, zoals:

 • Gisting van brood
 • Alcoholgisting
 • Productie van yoghurt, zuurkool, salami, sojasaus etc.
 • Spijsvertering van herkauwers

HoSt biedt een totaaloplossing voor biogasinstallaties voor de anaerobe vergisting van organische afvalstromen. Met uitgebreide ervaring, interne kennis en expertise sinds 1991 heeft HoSt met succes wereldwijd honderden biogasprojecten gerealiseerd.

Wat is biomassa?

Biomassa is een verzamelnaam voor allerlei organische materialen en organisch afval. Biomassa kan worden omgezet naar energie door bijvoorbeeld anaerobe vergisting. Alternatieven zijn bijvoorbeeld verbranding en vergassing van biomassa. In de HoSt biogasinstallaties worden organisch afval en agrarische reststromen anaeroob vergist.

Biomassa bestaat uit water en droge stof, dus alles dat geen water is. Droge stof bestaat uit een organisch deel: koolstofverbindingen die kunnen worden omgezet in biogas en een anorganisch (energie-arm) deel, zoals zouten en zand.

Energie opwekken uit organisch materiaal en deze energie benutten kan met een biogasinstallatie.

Deze installaties worden ook wel anaerobe vergistingsinstallaties of simpelweg vergisters genoemd.

In een biogasinstallatie verloopt het afbraakproces op gecontroleerde wijze.

Hierdoor wordt zo optimaal mogelijk gebruikgemaakt van de biogaspotentie van het organische materiaal en zo efficiënt mogelijk biogas geproduceerd.

Wat is digestaat?

Omdat biomassa niet volledig uit organische stof bestaat die omgezet kan worden in biogas, blijft na vergisting een kwaliteitsvol eindproduct over: digestaat. Digestaat is een mengsel van biomassa vanaf het moment dat het in de vergister zit. Het water en anorganische stof van de biomassa blijven achter in het digestaat.

HoSt kan met geavanceerde digestaatverwerkingstechnieken het digestaat scheiden en verwerken tot schoon loosbaar water en kunstmestconcentraat. Andere of aanvullende mogelijkheden voor digestaatbehandeling zijn: grondstofterugwinning, droging en hygiënisatie / validatie.

BIOMASSA

Biomassa is een verzamelnaam voor allerlei organische materialen en organisch afval en is de brandstof voor de installatie.

DIGESTAAT

Digestaat is het deel van de biomassa dat nog niet is omgezet in biogas en is geschikt als kunstmest of voor het terugwinnen van mineralen, zoals struviet.

BIOGAS

Biogas is een mengsel van zo’n 60% methaan (CH4) en 40% koolstofdioxide (CO2). Biogas kan worden omgezet naar energie en naar CO2 van voedselwaardige kwaliteit.

Processen van een biogasinstallatie

Tijdens het anaerobe vergistingsproces, ofwel microbiologische fermentatie, doorloopt het organische materiaal verschillende processen tijdens de gecontroleerde afbraak voor biogasproductie. In de meeste gevallen gebeurt dit in een anaerobe vergister: een afgesloten tank, waarin omzetting van organisch materiaal plaatsvindt, zonder aanwezigheid van zuurstof. Kortom: de koolstofverbindingen (eiwitten, koolhydraten en vetten) uit de biomassa worden omgezet in een mengsel van zo’n 60% methaan en 40% koolstofdioxide: biogas.

Ontwerpen van een biogasinstallatie

HoSt ontwerpt niet alleen biogasinstallaties, maar biedt een totaaloplossing: van haalbaarheidsstudies, advies en projectontwikkeling tot bouw, montage en onderhoud. Het ontwerpproces van een HoSt biogasinstallatie begint grofweg met drie vragen:

Het biomassamenu

Wat stop je in de vergister?

De output

Wat wil je eruit halen?

Vergisting

Hoe gedraagt de biomassa zich in de vergister?

Het biomassamenu

Het ontwerpen van een biogasinstallatie begint met het vaststellen van het basismenu: welke biomassa is lokaal beschikbaar? Het is daarnaast belangrijk om te weten of de behoefte voornamelijk ligt in verwerking van afvalstromen en biomassa of de productie van energie? Het opstellen van een menu dat bijdraagt aan de behoefte en dat chemisch en biologisch gezien functioneert, is een belangrijke stap bij het ontwerpen van een vergister.

Bij de vergistingsinstallaties van HoSt kan de ingaande biomassa vast of vloeibaar zijn. Zolang de biomassa in de vergister zelf (het digestaat) maar vloeibaar is. HoSt maakt dus gebruik van het proces natte vergisting. De andere manier om biomassa te vergisten is door middel van droge vergisting.

De output

De output van een biogasinstallatie bestaat in eerste instantie uit biogas en digestaat. Wat hier vervolgens mee gedaan wordt, hangt af van een aantal zaken, zoals:

Wat is het doel van de output?
 • Eigen gebruik
 • Afzet
Wat is (economisch) aantrekkelijk in dit gebied?
 • Elektriciteit en warmte
 • Groen gas (hernieuwbaar aardgas)
Wat zijn de mogelijkheden voor het digestaat?
 • Bemesten van akkers
 • Grondstofterugwinning

Toepassingen van biogas

Biogasopwerking

Het geproduceerde biogas kan worden opgewaardeerd in een biogasopwerkingsinstallatie om het biogas te zuiveren en om groen gas, ook biomethaan genoemd of hernieuwbaar gas, te produceren. De verontreinigingen worden in dit proces verwijderd en het methaan en de CO2 worden gescheiden. Het methaanrijke deel is groen gas en kan worden ingevoed in het aardgasnet of kan worden gecomprimeerd om als hernieuwbaar CNG te worden gebruikt, bijvoorbeeld als brandstof in auto’s. Het laatste is een groot voordeel van groen gas: het is een energiedrager die makkelijk is op te slaan om elders toe te passen. Het CO2-rijke deel kan worden gezuiverd en vervloeid en worden gebruikt in kassen, koelindustrie, voedselindustrie etc.

Warmte en elektriciteit

Het alternatief is een biogas-WKK (warmtekrachtkoppeling of motor). In een biogas-WKK kan het biogas worden verstookt om elektriciteit (groene stroom) en warmte te genereren. De elektriciteit kan bijvoorbeeld in het elektriciteitsnet worden afgezet en de warmte kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de faciliteiten van de klant en/of de vergisters te verwarmen.

Een HoSt biogasinstallatie

Een biogasinstallatie van HoSt wordt opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het meest herkenbare is de vergistingstank met het bolvormige dak, maar onze biogasinstallaties zijn veel meer dan dat. De stappen hieronder beschrijven onze installatie en het proces.

VRAAG OFFERTE AAN
 • FLEXIBILITEIT IN BRANDSTOF

 • EENVOUDIGE BEDIENING

 • STERK GEAUTOMATISEERD

 • TOEKOMSTBESTENDIG ONTWORPEN

 • HOGE BESCHIKBAARHEID

 • DE BESTE OPLOSSING OP MAAT GEMAAKT

 • ROBUUSTE, HOGE KWALITEIT ONDERDELEN

 • 24/7 SERVICE & ONDERHOUD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Vaste biomassa: dit wordt aangeleverd en opgeslagen in silo’s of vergelijkbaar tot het gevoed kan worden in de biovergister.

2

Vloeibare biomassa: dit wordt óf direct uit de bron naar de vergister gepompt of aangeleverd in trucks en in tanks opgeslagen.

3

Vaste stof invoer: een systeem om vaste stof in de vergister te krijgen. Er zijn verschillende opties geschikt voor een breed spectrum aan biomassa’s, HoSt kan hierover adviseren.

4

Vloeibare stof opslag: een of meerdere tanks of silo’s voor vooropslag van vloeibare biomassa. Afhankelijk van de biomassa waarvoor de tank of silo bestemd is worden een roerwerk, isolatie en/of verwarming aangeraden.

5

Vergistingstank(s): de tank(s) waarin de biovergisting plaatsvindt. Kenmerkende onderdelen zijn de mixers, koepelvormig gasdicht geïsoleerd dubbel membraandak dat dient als gasopslag, en diverse sensoren t.b.v. het besturingssysteem.

6

Fakkel: hier wordt overtollig gas verbrand tijdens onderhoud, storing, of overproductie. Of een fakkel nodig is, hangt af van de lokale richtlijnen en wetgeving.

7

Biogasopwerking: alternatief voor de biogas WKK. Een installatie waarin het biogas met membranen wordt gezuiverd tot groen gas met aardgaskwaliteit. De koolstofdioxide (CO2) wordt gescheiden van het methaan (CH4) tot het gas dezelfde kwaliteit heeft als het gas in het net. Ook de CO2 kan worden gezuiverd en vervloeid, voor gebruik in bijvoorbeeld voedselindustrie en koeltechniek;

8

Biogas WKK: alternatief voor de biogasopwerking. Deze biogasgestookte warmtekrachtkoppeling is een gasmotor waarin het biogas omgezet wordt in elektriciteit en warmte.

9

Digestaatbehandeling: het deel van de biomassa dat niet is omgezet in biogas, oftewel digestaat, kan worden behandeld.

Biogasprojecten van HoSt

NEEM CONTACT OP MET ONS

HoSt heeft uitgebreide en wereldwijde ervaring in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van anaerobe vergistingsinstallaties voor een diversiteit aan bedrijven en sectoren. Afhankelijk van de beschikbare biomassa reststromen en wensen, kan HoSt advies geven over de beste optie voor een installatie. Neem contact met ons op voor advies en informatie.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.