Bio-energie duwt Green Energy Day vooruit

Het is vandaag de Green Energy Day. De dag dat dit jaar de groene energie in Nederland ‘op’ is. Ook het afgelopen jaar duwt bio-energie, energie uit biogrondstoffen, deze dag vooruit. Hoewel de dag nu nog vroeg in het jaar valt, is het binnen drie decennia de bedoeling dat de Green Energy Day op de allerlaatste dag van het jaar valt. Een bijna volledige duurzame energievoorziening in Nederland in 2050; meetbaar gemaakt door de verschuiving van de Green Energy Day van 10 dagen per jaar. En haalbaar gemaakt door duurzame energie initiatieven, zoals die van HoSt.

In 2020 was het aandeel duurzame energie in Nederland 11%, waarvan circa twee derde uit biogrondstoffen ofwel organische reststromen. De bijdrage van HoSt is elk jaar aanzienlijk dankzij geleverde installaties en technieken die onuitputtelijke organische reststromen opwaarderen naar duurzame energie en waardevolle grondstoffen. Het gaat om laagwaardige regionale reststromen zonder nuttige andere eindbestemming. Dankzij deze verscheidene bewezen technieken is de gezamenlijke 2050 missie niet onhaalbaar. En om de Green Energy Day op de juiste koers te houden is energie uit biogrondstoffen, zoals groen gas onmisbaar.

Lees meer over de voordelen en noodzaak van groen gas als onderdeel van de energietransitie in het ‘groen gas panorama‘ van de New Energy Coalition.

Groene energie van HoSt

HoSt draagt bij aan de energietransitie en de verschuiving van de Green Energy Day de juiste richting op. Anaerobe vergisting in biogasinstallaties voor de productie van biogas. Zoals de biogasinstallatie in Marrum en de Microferm mestvergister in Koudum. Biogasopwerking met membraantechnologie voor groen gasproductie, zoals in Alphen-Chaam en in Waalwijk. En verbranding in een biomassaketelinstallatie voor de productie van warmte, elektriciteit en stoom. In Eindhoven voor de stadsverwarming en in Andijk voor groene warmtelevering aan de omliggende glastuinbouw. Een sterk voorbeeld van ‘de kas van het gas af’. In alle gevallen uitgevoerd met uitgekiende rookgasreinigingstechnologie voor het halen van lage emissies ver boven de norm. HoSt bouwt deze installaties wereldwijd.

De Green Energy Day is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).