Bezoek HoSt op de Bio360 Expo 2021 (30 juni – 01 juli | Retiers, FR)

Ontmoet het HoSt team op de Bio360 Expo 2021 op 30 juni en 1 juli! Dit zal het eerste openlucht expo van het jaar zijn en we kijken ernaar uit u te ontmoeten. Het evenement zal plaatsvinden in Retiers in Bretagne (Frankrijk). Registreer hier om ons team te ontmoeten. 

De Bio360 Expo wordt gehost door BEES die zelf voor 100% op hernieuwbare energie draait. Het evenement omvat een groot buitenterrein van 30 000 m² met stands onder tenten waarvan altijd ten minste twee zijden open zijn voor een goede luchtcirculatie, extra grote gangpaden, conferenties, demonstraties van houtsnippers en bezoeken ter plaatse.

Waarom HoSt ontmoeten?

Bezoek HoSt op de beurs voor meer informatie over onze efficiënte biogasinstallaties voor de anaerobe vergisting van organisch biomassa reststromen. Het HoSt biogas team vertelt u graag meer over de mogelijkheden om met een HoSt biogasinstallatie duurzame elektriciteit, warmte of groen gas (biomethaan) te produceren. Onze bewezen biogastechnologie maakt het mogelijk om een breed scala aan biomassastromen anaeroob te vergisten, een hogere organische belasting te behalen dankzij geoptimaliseerde dosering en menging, de hoogste processtabiliteit en beschikbaarheid te behalen dankzij de toegepaste mixtechnologie. Bovendien kan met onze technologie waardevolle eindproducten worden geproduceerd uit digestaat. HoSt heeft in de UK meerdere biogasinstallaties gerealiseerd.

Meer informatie over deze beurs.