Better Biomass duurzaamheidscertificaat voor Biogas Marrum van HoSt

Biogasbedrijf ‘Biogas Marrum’, waarvan HoSt eigenaar is, heeft het internationaal erkende Better Biomass duurzaamheidscertificaat (NTA 8080) in ontvangst genomen. Deze certificering bevestigt de duurzame herkomst van het geproduceerde gas, met een CO2-emissiereductie van maar liefst 94,4%.

Het certificaat wordt afgegeven aan organisaties die duurzame biomassa produceren, verhandelen of verwerken conform de gestelde eisen. Biogas Marrum anaeroob vergist mest met maximaal 5% organische restproducten voor de productie van jaarlijks 2,2 miljoen Nm3 (kuub) groen gas. Buitenom de waarborging van de duurzame herkomst van de biomassa moet het gebruik van deze biomassa leiden tot een substantiële reductie van de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met het gebruik van fossiele brandstof. De gehele keten wordt betrokken in deze reductieberekening evenals het eigen energieverbruik van de installatie.

“We zijn in het bijzonder trots op deze zeer hoge CO2-emissiereductie die daarmee enerzijds positief bijdraagt aan het verkleinen van de totale CO2-voetafdruk en anderzijds aan de energietransitie”, zegt projectontwikkelaar Tjeerd Smit van HoSt.

De groen gas productie door Biogas Marrum is ruim voldoende voor de jaarlijkse gasbehoefte van zo’n 1.450 huishoudens.

Better Biomass

De Better Biomass certificering is erkend door de Europese Commissie en komt overeen met de richtlijn hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive, 2009/28/EG). Een onderdeel van de certificering is duurzaamheidscriteria voor de biomassa die wordt ingezet energieproductie. Het certificaat wordt voor vijf jaar verleend. Jaarlijks wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling opnieuw beoordeeld of aan de vereisten van de richtlijn wordt voldaan om gecertificeerd te blijven.