Afval als brandstof voor afvalgestookte warmtekrachtinstallaties

De zeer efficiënte HoSt afvalgestookte ketelinstallaties zijn in staat afval te stoken voor de productie van hernieuwbare warmte, kracht en stoom met de laagste uitstoot.

Toepassingen zijn bijvoorbeeld stadsverwarming, energieopwekking, industriële stoom voor industriële processen, zoals brouwerijen, papier/kartonfabrieken, kaasfabrieken en warmte en CO voor de glastuinbouw.

Afval zoals kippenmest en pluimveemest, brandstof uit afval (RDF) en rioolwater / gemeentelijk slib / afvalwater. Verbranding van slib heeft, naast de productie van duurzame energie, het voordeel dat het slib wordt geëlimineerd. Op deze manier wordt afval niet verspild, maar gebruikt als een nuttige bron voor waardevolle eindproducten.

KIPPENMEST / PLUIMVEEMEST

BRANDSTOF DIE AFKOMSTIG IS VAN AFVAL (RDF)

SLIB / AFVALWATER

Geoptimaliseerde afvalverbrandingstechniek

HoSt ontwierp de afvalverbrandingsketel volgens de regels van de IED (Richtlijn Industriële Emissies). De WID (richtlijn afvalverbranding) werd herschikt binnen de regels van de richtlijn inzake industriële emissies. De rookgassen worden afgekoeld in een lege stralingsdiepgang. Op deze manier komen de rookgassen onder de as-smeltpunten voordat ze de convectiedelen van de ketel raken. De ketel is uitgerust met roetblazers om de ketel te reinigen, zelfs bij het stoken van het hoge asgehalte in afvalbrandstoffen. Deze twee eigenschappen worden doorgaans niet toegepast in een standaard houtgestookte ketel. De ketel is ontworpen om hoge asbelasting, hoge temperatuur chloorcorrosie en lage temperatuur zure dauwpuntcorrosieproblemen op te vangen.

Voorbehandeling & Rookgasreiniging

In de HoSt afvalverbrandingsinstallatie worden afgekeurde en RDF-brandstoffen eerst voorbehandeld door ze te versnipperen tot onder 250 mm. Het ijzer en aluminium worden zoveel mogelijk verwijderd. Het stookrooster wordt gekoeld met recirculatie van de rookgassen. Dit systeem is een state-of-the-art technologie en vereist minder onderhoud dan watergekoelde roosters. De oven is ontworpen met 3 fasen lucht en met rookgasrecirculatie. Hierdoor vindt een gecontroleerde verbranding plaats en wordt de verdamping van ongewenste elementen (waaronder thermische NOx) geminimaliseerd. De rookgasreinigingstechnologie van HoSt wordt toegepast voor de laagste emissies.