HoSt doet het veilig: VCA bedrijfscertificering & ISO 9001

HoSt is al jaren trots een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf. Voor de komende jaren is HoSt nu ook met vlag en wimpel geslaagd voor de VCA** bedrijfscertificering.

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen; HoSt is gecertificeerd volgens de nieuwste norm voor kwaliteitsmanagement ISO 9001: 2015. Met deze norm zorgt HoSt dat haar kwaliteit wordt gewaarborgd. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. In ons geval betekent dit dat het installeren en onderhouden van biogasinstallaties en biomassawarmtekrachtinstallaties gebeurt volgens strenge VCA-veiligheidseisen. HoSt houdt te allen tijde rekening met veilig werken, met de gezondheid van onze medewerkers en met het milieu. En dat is maar goed ook, want deze eisen zijn onmisbaar om kwaliteit te kunnen leveren.

Hoofdaannemer

Het verschil tussen VCA* en VCA** is de wijze waarop projecten worden uitgevoerd. HoSt voert als hoofdaannemer projecten uit met onderaannemers. Aan hoofdaannemers, maar ook wanneer een bedrijf meer dan 35 werknemers in dienst heeft, wordt het certificaat met twee sterren toegekend. Meer lezen over VCA kan hier. Meer lezen over ISO 9001 kan hier.