Hoogheemraadschap van Delfland groen gas installatie in bedrijf

Hoogheemraadschap van Delfland voedt sinds deze week groen gas op het aardgasnet vanuit de afvalwaterzuivering ‘De Groote Lucht’ in Vlaardingen. Daar wordt biogas geproduceerd uit slib en vervolgens opgewerkt naar groen gas in het Bright Biomethane biogasopwerking systeem, geleverd door HoSt.

De opwerkingsinstallatie heeft een capaciteit van 350 Nm3/uur biogas en maakt gebruik van bewezen membraantechnologie. Door middel van membranen wordt het biogas opgewaardeerd naar gas met aardgaskwaliteit, ook wel groen gas genoemd. De productie van dit hoogwaardig groen gas draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en wordt direct geleverd aan het landelijk aardgasnet.

TRANSITIE NAAR GROEN GAS

Voorheen werd het 1,9 miljoen m3  jaarlijks geproduceerde biogas met gasmotoren omgezet naar elektriciteit en warmte. Deze bestaande motoren zijn vervangen door de biogasopwerking in een compacte container (40 ft). Met het toepassen van de biogasopwerking systeem wordt alle energie in het biogas omgezet naar groen gas. Hierdoor is het totaalrendement maximaal. HoSt is met de levering van de installatie een belangrijke speler in het verduurzamen van Delfland.