Wabico sper lielus attīstības soļus enerģijas reģenerācijas un pārstrādes jomā

Wabico (Waalwijkse Biomass Combination) Nīderlandē darbojas kopš 2015. gada kā anaerobās fermentācijas iekārta. Bet arī kā pilna mēroga izmēģinājumu vieta organisko atkritumu plūsmu pārstrādes tehnoloģiju izpētei un attīstībai. Trīs galvenās tehnoloģijas ir kompostēšana, ūdens attīrīšana un biometāna ražošana anaerobās fermentācijas procesā. Tehnoloģiju un produktu izstrādes gadu gaitā ir izveidotas pārbaudītas iekārtas, kas tiek izmantotas pie klientiem visā pasaulē. Kopš pēdējās modernizācijas Wabico var apgādāt aptuveni 10 000 Nīderlandes mājsaimniecību ar biometānu, pēc kura pieprasījums aizvien pieaug.

Veiksmīgās attīstības un paplašināšanas rezultātā 2021. gadā tika optimizēti anaerobās fermentācijas paņēmieni, kontrolēta ūdens attīrīšana un 1 500 Nm³ biometāna enerģijas reģenerācija stundā. Pēdējā modernizācija 2020. gadā, kas paredzēja jaunu fermentācijas iekārtu, biogāzes uzlabošanu un savienojumu ar netālu esošo “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (WWTP) Waalwijk”, ir palielinājusi biometāna ražošanas jaudu līdz aptuveni trīs reizēm, salīdzinot ar 2015. gada jaudu.

Pat paplašināšanas darbu laikā Wabico var netraucēti turpināt darboties, lai nodrošinātu nepārtrauktu biometāna piegādi, kas ir neaizstājama pārejā uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

“Wabico mērķis ir pēc iespējas efektīvāk pārstrādāt ienākošās reģionālās organisko atlikumu plūsmas, lai iegūtu enerģiju un citas vērtīgas izejvielas. Domājot par nākotni, tirgus pieprasījumu un ilgtspējīgas enerģijas tirgus attīstību, tas nozīmē nepārtrauktu inovāciju. Mēs to īstenojam, izmantojot mūsu iekšējo inženieru un operatoru kompetenci, kā arī labi sadarbojoties ar vietējiem piegādātājiem. Šī vietējā pieeja mums ir svarīga,” saka Tjerds Smits (Tjeerd Smit), HoSt projekta attīstītājs un Wabico direktors.

Wabico dibināšana

Pirmā lāpsta zemē tika iebērta 2014. gadā, pēc tam tika izstrādātas pirmās izmēģinājuma iekārtas un veikti pirmie eksperimenti reālā mērogā. 2015. gadā gāzes tīklā veiksmīgi tika ievadīts pirmais biometāns, kas iegūts anaerobās fermentācijas procesā, izmantojot membrānu tehnoloģiju. Pēc tam, kad tika saņemtas paplašināšanas atļaujas, tika pievienota jauna fermentācijas iekārta, jauna biogāzes uzlabošanas sistēma ar lielāku jaudu un bioloģiskā ūdens attīrīšanas sistēma, kas pazīstama kā “Sequencing Batch Reactor” (SBR). Tika uzstādīti un testēti arī ārējie siltummaiņi, kas tagad veiksmīgi tiek izmantoti citos projektos.

Paplašināšana
Fermentācijas iekārtā organisko atlikumu plūsmas tiek pārstrādātas biogāzē, bet digestāts ir papildu atlikumu plūsma. Otrs fermentators tika pievienots 2018. gadā. Pēcdigestātors nodrošina, ka saturs var stabilizēties. Ir izbūvēta tehnika, lai uztvertu CO2, kas izdalās biogāzes uzlabošanas procesā. Uztvertais un atgūtais CO2 tiek sašķidrināts un izmantots siltumnīcās nepieciešamajam CO2 mēslošanai kultūraugu augšanai.

Bioloģiskā ūdens attīrīšana
Bioloģiskā ūdens attīrīšanas sistēma nodrošina uzraudzītu ūdens attīrīšanu, ko nodrošina gaiss un baktērijas, kā rezultātā digestāts tiek attīrīts no amonija un citiem piesārņotājiem, lai novadītu ūdeni. Plāno frakciju veido slāpeklis un organiskie atkritumi, un tā tiek attīrīta ar aktīvo dūņu procesu, izmantojot nitrifikāciju un denitrifikāciju, un rezultātā tiek iegūts tīrs novadīšanai derīgs ūdens, ko var novadīt kanalizācijas sistēmā. Biezo frakciju pārstrādā bioloģiskajā mēslojumā. 2017. un 2021. gadā tika realizēta jauna SBR optimālai turpmākai attīstībai.