Ūdens cauruļu tvaika katls

Ūdens cauruļu tvaika katlos ūdens plūst cauri caurulēm un dūmgāzes tiek padotas ap tām. Ūdens cauruļu tvaika katli tiek izmantoti sistēmās ar spiedienu virs 32 bar un sistēmās, kur tiek lietots specifisks kurināmais.

Šāda veida tvaika katlu tīrīšana notiek automātiski. Augsta spiediena tvaiks tiek iepūsts katlā starp caurulēm, lai notīrītu sodrējus. Šādā veidā tiek panākta pilnīga katla iztīrīšana.

Tāds specifisks kurināmais, kas satur daudz nātriju un kāliju, piemēram, salmi, vistu mēsli un celuloze, veido cietas, akmenim līdzīgas nogulsnes uz tvaika katla caurulēm. Tādējādi izmantojot specifisku kurināmo, atbilstoša tvaika katla tīrīšanas sistēma ir ļoti nozīmīga, kas ir būtiska ūdens cauruļu

tvaika katlu priekšrocība.

Kurināmajam ar zemu pelnu kušanas temperatūru, kā arī atkritumiem, ko izmanto kā kurināmo (RDF), tvaika katla konstrukcija sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir dzesējama membrānu sekcija – siltuma radiācijas dzesētājs. Pelnu saturošas dūmgāzes šajā sekcijā tiek atdzesētas, lai novērstu cietu uzkrājumu nogulsnēšanos uz caurulēm. Otrā daļa sastāv no caurulēm, kurās ūdens tiek iztvaicēts un tiek ražots tvaiks.

Host piedāvāto katlu priekšrocības:

Samazināts sistēmas apturēšanas biežums

Konstrukcija, kas novērš cietu uzkrājumu veidošanos katlā

Viegli tīrāms

Kompakts

Ātra uzstādīšana

Vairāk informācijas

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam sazināties ar mums.

3 + 1 = ?