Robusta sadedzināšana

Parasti biomasas koģenerācijas kompleksos izmanto koksnes kurināmo, tomēr pēc pasūtītāja pieprasījuma ir iespējams izmantot arī citus kurināmā veidus, piemēram, kūdru. Biomasas padevei uz kurtuvi un pelnu izvadei izmanto ķēžu transportieri (mitro sistēmu). Šneka sistēmu vietā tiek izmantoti ķēžu transportieri, lai mazinātu elektroenerģijas padeves traucējumu biežumu un nodrošinātu stabilu utilizācijas procesu.

Biomasas kurtuve aprīkota ar kustīgajiem ārdiem, kas izgatavoti no augstas kvalitātes tērauda un hroma sakausējuma. Temperatūras kontrolei kurtuvē izmanto šādus paņēmienus:

  • degšana ar pazeminātu gaisa padevi
  • sekundārā gaisa padeve
  • dūmgāzu recirkulācija

Temperatūru kurtuvē precīzi regulē, kurtuvē vairākās vietās iesmidzinot pārstrādātās dūmgāzes.

Droša un uzticama sistēma

Elektrības izstrādei izmanto augstspiediena tvaika katlu kombinācijā ar tvaika turbīnu un tvaika kondensatoru. Tvaika katliem un tvaika turbīnām raksturīga augsta darbgatavība un zemas apkalpošanas izmaksas.

Augsta efektivitāte

Neskatoties uz samērā nelieliem ražotnes gabarītiem, HoSt piedāvātajām biomasas koģenerācijas ražotnēm ir īpaši augsts lietderības koeficients elektrības un siltuma ražošanai. Augsto elektrības lietderības rādītāju nodrošina sistēma, kuras pamatā ir augstspiediena tvaika katla, daudzpakāpjutvaika turbīnas un uzlabota procesa integrēts tehnoloģiskais risinājums. Pateicoties šādam procesam, elektrības ražošanai var izmantot relatīvi nelielas jaudas 5 MWth katla siltumu, iegūstot elektrisko lietderību 23%.

Augsta siltuma ražošanas lietderība ir panākta, pateicoties dūmgāzu kondensatora izmantošanai. Dūmgāzu kondensators kondensē dūmgāzēs esošo ūdeni, iegūstot papildus enerģiju. Šajā procesā ūdens tiek uzsildīts līdz maksimālai temperatūrai 55°C. Kondensācija ļauj atgūt degšanas procesā ūdens iztvaikošanai patērēto enerģiju.

Zemas ekspluatācijas izmaksas un augsta darbgatavība

Tradicionālās kurtuvēs ar horizontālu dūmgāzu bloku notiek putekļu uzkrāšanās, kas rada aizsērējumus. HoSt izmanto kurtuves, kurās nav šāda bloka un dūmgāzes tiek novadītas tieši uz ūdens katlu. Katla tīrīšana notiek automātiski, izmantojot sodrēju ventilatorus (kvēpu tīrīšanas sistēmu). Rezultātā sistēmā neveidojas putekļu krājumi un tās ekspluatācijas izmaksas ir minimālas.

Degšanas rezultātā radušos pelnus transportē uz konteineru ar mitro pelnu transportieri. Mitrā pelnu transportiera izmantošana ļauj uzturēt katlumāju tīru, bez pelniem. Multiciklonā savākto pelnu transportēšana notiek automātiski, izmantojot šo pašu sistēmu.

Zems emisiju līmenis

Īpašā kurtuves konstrukcija ļauj sasniegt īpaši zemu izmešu līmeni. Degšanas process uz ārdiem notiek ar minimālu gaisa padevi, kas samazina NOx veidošanos. Temperatūras regulēšana kurtuvē notiek ar pārstrādātās dūmgāzes padevi iesmiedzināšanas veidā. Kurtuves izejā ir konstrukcija ar sašaurinājumu papildus gaisa padevei. Tas dūmgāzēs rada virpuli, nodrošinot optimālu degšanu.

CO2 iegūšana

Pateicoties minimālam kaitīgo vielu sastāvam dūmgāzēs, no tām iespējams iegūt tīru CO2. Šo CO2 gāzi var izmantot siltumnīcu saimniecībās.