Augsta efektivitāte

HoSt piedāvātā tvaika cikla elektriskā efektivitāte ir daudz augstāka kā ORC (Organiskais Renkina cikls) tehnoloģijai. Efektivitātes starpība ievērojami palielinās objektos ar jaudu virs 1MWel. Tvaika cikla ietvaros var saražot līdz pat par 40% vairāk elektroenerģijas pateicoties:

  • 30% augstākai cikla efektivitātei.
  • Mazāks perifēro iekārtu elektroenerģijas pašpatēriņš. ORC sistēmas termālās eļļas sūkņi patērē līdz 10% no ORC ciklā saražotās elektroenerģijas.
  • Augstāka tvaika katla efektivitāte lēnākas dūmgāzu plūsmas savienojumā ar zemāku izplūdes gāzes temperatūru skurstenī.

 

 

 

HoSt iekārtām ir augstākā tvaika cikla efektivitāte, salīdzinot ar tirgū esošajiem konkurentiem, pateicoties:

  • Augsta spiediena un temperatūras tvaika apvienojumam ar augstas efektivitātes vairāku pakāpju turbīnu un optimizētu procesa integrāciju.
  • Samazinātai dūmgāzu plūsmai pie zemāka papildus pievadītā skābekļa apjoma, kas minimizē siltuma zudumus caur skursteni.
  • Zemāks perifēro iekārtu elektroenerģijas pašpatēriņš,

    pateicoties maziem spiediena zudumiem sistēmā.