Biomass combustion CHP

HoSt piegādā ar biomasu kurināmas koģenerācijas stacijas ar elektroenerģijas ražošanas:

  • ražošanai no 1MWel līdz 10 MWel
  • siltuma ražošanai no 3MWsilt līdz pat 25 MWsilt

Koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu virs 6 MWel tiek veidotas no divām atsevišķām kurtuvēm savienojumā ar vienu lielākas efektivitātes turbīnu. Modulārās koncepcijas priekšrocība ir transporta

izmaksu samazinājums, jo aprīkojuma platums nepārsniedz 4,2 metrus.

Host koģenerācijas iekārtu priekšrocības:

  • Augsta elektriskā efektivitāte, ko nodrošina augsta spiediena ūdens cauruļu tvaika katls apvienojumā ar augstas efektivitātes vairāku pakāpju tvaika turbīnu.
  • 20% – 30% augstāks neto saražotās elektroenerģijas apjoms, salīdzinot ar ORC (Organiskais Renkina cikls) sistēmu. Šo ieguvumu nodrošina zems elektroenerģijas pašpatēriņš un augsta tvaika katla efektivitāte.
  • Augsta garantētā darbības pieejamība – sistēma gada laikā spēj garantēti darboties vairāk kā 8200 stundas, kas ir 94% no maksimāli iespējamā darba laika.
  • Īpaši augsta elektrības ražošanas produktivitāte vasaras periodā. Zemākas siltumapgādes temperatūras nepieciešamības dēļ, tvaikam tiek ļauts izplesties tālāk turbīnā, tādējādi ģenerējot vairāk elektroenerģijas.
  • Plašs kurināmā izvēles klāsts – par degvielu var izmantot koksni, sākot no zāģu skaidām un beidzot ar šķeldu, kur daļiņu izmērs var sasniegt pat 15 cm, ar kurināmā mitruma saturu no 10% – 55%. Iespējams izmantot arī kurināmo ar zemu pelnu kušanas temperatūru.
  • Augsta garantētā darbības pieejamība par ļoti konkurētspējīgu cenu.