Dūmgāzu attīrīšanas sistēmas.

Lai nodrošinātu plašu sistēmas pielietojumu, HoSt piegādā arī dūmgāzu attīrīšanas sistēmas. HoSt ir uzkrājis ievērojamu pieredzi dažādu dūmgāzu attīrīšanas sistēmu izstrādē un uzstādīšanā. Sistēmas ir piemērotas tipiskam tīram kurināmajam, gan arī dažāda veida atkritumiem, kas tiek lietoti kā kurināmais.

Atbilstoši vietējām prasībām

Visas sistēmas tiek aprīkotas ar vairāku pakāpju dūmgāzu attīrīšanu. Pirmā attīrīšana tiek veikta ar multiciklona filtru, filtrējot sodrējus. Otrās pakāpes attīrīšana ir ļoti atkarīga no kurināmā veida un vietējām izmešu emisiju normām. Bieži vien tieši likumdošanā noteiktās dūmgāzu emisiju normas arī nosaka piemērojamo otrās pakāpes dūmgāzu attīrīšanas tehnoloģiju.

Parasti dūmgāzu kondensators tiek pielietots, ja tiek izmantots tīrs kurināmais un cieto daļiņu emisiju apjoms nedrīkst pārsniegt 100mg/Nm3. Elektrostatiskais filtrs tiek izmantots, lai samazinātu cieto daļiņu emisiju apjomu līdz 20 mg/Nm3. Ja ir noteiktas vēl stingrākas emisiju prasības, papildus tiek izmantoti maisveida filtri.

Ķīmiskie piesārņojumi

Gadījumos, kad ir nepieciešams atbrīvoties no hlora, sēra vai citiem ķīmiskiem piemaisījumiem dūmgāzēs, tiek pielietota absorbenta injekcijas sistēma. Šāda sistēma vienmēr tiek izmantota komplektā ar maisveida filtru. Absorbents, bikarbonāts vai kaļķis, tiek izvēlēts atbilstoši tīrīšanas temperatūrai un ķīmisko piesārņojumu koncentrācijai. Papildus, ja nepieciešams, absorbentam var tikt pievienota arī aktīvā ogle.

Zemas NOx emisijas

HoSt iekārtās tiek izmantota īpaši izveidota sadegšanas tehnoloģija, kas palīdz noturēt NOx emisijas relatīvi zemā līmenī. Ja dēļ augstas slāpekļa koncentrācijas degvielā pie ļoti stingrām vietējām emisiju normām vai dažādu citu iemeslu dēļ NOx emisijas ir par augstu, mēs varam piedāvāt

papildus risinājumus NOx emisiju samazināšanai. Lai samazinātu NOx emisijas, var izmantot karbamīda (urīnvielas) injekcijas kurtuvē, kas palīdz samazināt NOx daudzumu par aptuveni 50%. Ja ir nepieciešamība pēc vēl lielāka NOx izmešu samazinājuma, ir iespējams uzstādīt de-NOx sistēmu, kas nodrošina papildus NOx koncentrācijas samazināšanu.