Cilindriski dūmcauruļu ūdens sildāmie un tvaika katli

Host piegādā cilindriskos dūmcauruļu ūdens sildāmos un tvaika katlus. Šāda tipa katlos to čaula ir piepildīta ar ūdeni. Dūmgāzes, plūstot pa caurulēm, silda katlā esošo ūdeni. Lai atvieglotu katla tīrīšanu, ir izveidota īpaša siltuma radiācijas noņemšanas sekcija, kas atdzesē gāzes pirms to ieplūšanas dūmcaurulēs. Dūmgāzu dzesēšana pirms dūmcaurulēm samazina dūmcauruļu metāla eroziju un grūti tīrāmu pelnu kušņu uzkrāšanos. Lai atvieglotu tīrīšanu, cilindriskos katlus ir iespējams aprīkot ar saspiesta

gaisa sodrēju izpūšanas sistēmu, samazinot katla apstādināšanas biežumu.

Horizontālie cilindriskie dūmcauruļu ūdens sildāmie katli

Horizontālie cilindriskie dūmcauruļu ūdens sildāmie katli ir lētāks risinājums un tajos dūmgāzes plūst horizontālā virzienā. Kā galvenais šīs sistēmas trūkums ir minams liels apstādināšanas reižu skaits katla tīrīšanai, tā samazinot katla nepārtrauktas darbības laiku un produktivitāti. Šī iemesla dēļ HoSt iesaka izmantot vertikālos dūmcauruļu ūdens sildāmos katlus.

Vertikālie cilindriskie dūmcauruļu ūdens sildāmie katli

Vertikālajos ūdens sildāmajos dūmcauruļu katlos dūmgāzes sākotnēji plūst vertikāli lejup cauri siltuma radiācijas noņemšanas sekcijai. Katla apakšā, dūmgāzu plūsma tiek pagriezta pretējā virzienā uz augšu. Vertikālās dūmgāzu plūsmas dēļ sodrēju izpūšanas mehānisms spēj tīrīt ar lielāku efektivitāti. Šādas konfigurācijas katlos sodrēji vienmēr nokrīt katla apakšā un tiem pēc sodrēju izpūšanas nav iespējas uzkrāties uz katla caurulēm, kas notiek horizontālajos dūmcauruļu ūdens sildāmajos katlos, mazinot to efektivitāti.

Cilindriskie tvaika katli

Horizontālie cilindriskie tvaika katli tiek plaši izmantoti tvaika ar spiedienu līdz 32 bar ražošanai ar minimālām tvaika ražošanas izmaksām. Pirms dūmgāzu ieejas dūmgāzu caurulēs, dūmgāzu temperatūra tiek pazemināta radiācijas dzesētājā. Tvaika katlos ar spiedienu līdz 20 bar, dūmgāzu dzesētājs ir iebūvēts tvaika katlā, tomēr tvaika katlos ar spiedienu virs 20 bar pirms tvaika katla ieplūdes tiek uzstādīts papildus dūmgāzu dzesētājs.

Host piedāvāto katlu priekšrocības:

  • Samazināts sistēmas apturēšanas biežums
  • konstrukcija, kas novērš cietu uzkrājumu veidošanos katlā
  • viegli tīrāms
  • kompakts
  • ātra uzstādīšana