Biomasa – koksne, salmi, pelavas uni citi organiskas izcelsmes atkritumi – ir plaši pieejami un, salīdzinājumā ar dabasgāzi, dīzeļdegvielu vai citiem fosilajiem energoresursiem, ir ievērojami lētāks kurināmais. 

Iekārtās var tikt izmantota dažāda veida biomasa ar šādām tehniskajām īpašībām:

Mitruma saturs no 10% līdz 55%

Kurināmā daļiņu izmērs līdz 15 cm

Zema pelnu kušanas temperatūra, piemēram, piesārņota koksne, salmi, pelavas, vistu mēsli, rdf un cita veida organiskas izcelsmes atkritumi