HoSt piegādā ar biomasu kurināmas koģenerācijas stacijas ar elektroenerģijas ražošanas jaudu no 1MWel līdz 12 MWel un siltuma ražošanai no 1MWsilt līdz pat 50 MWsilt. Koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu virs 6 MWel tiek veidotas no divām atsevišķām kurtuvēm savienojumā ar vienu lielākas efektivitātes turbīnu. Modulārās koncepcijas priekšrocība ir transporta izmaksu samazinājums, jo aprīkojuma platums nepārsniedz 4,2 metrus.