Opslag en gebouw Ottenbad

Šķeldas katli ar kustīgajiem ārdiem no 2 mWt līdz 20 mWt

Domājot par koksnes kvalitāti, lai panāktu zemu emisiju līmeni un labāku koksnes lokanību, ir speciāli izstrādāts izturīgas kurtuves risinājums ar hidraulisko ievadi, ārdu konstrukciju un pakāpenisko sadedzināšanu.

Lai panāktu kontrolējamu sadedzināšanas procesu un minimālu emisiju līmeni, dūmgāzes tiek atgrieztas sistēmā zem ārdiem un kurtuvē.