Sadedzināšanas tehnoloģija

Optimāls degšanas process tiek nodrošināts pateicoties pārdomātai kurtuves uzbūvei un temperatūras kontroles sistēmai, kas ļauj uzraudzīt vienlaikus vairākas degšanas zonas. Šis process tiek nodrošināts šādā veidā:

 • Katrā ārdu zonā tiek izveidota atsevišķa temperatūras kontroles sistēma, pateicoties neatkarīgai primārā gaisa un dūmgāzu recirkulācijas kontrolei;
 • Nodrošinot kurināmā gazifikācijas procesu uz ārdiem. Radītā deggāze tiek sadedzināta virs ārdiem trīs pakāpju procesā:

1. Tieši virs ārdiem, pievadot primāro gaisu zem ārdiem

2. Augstāk virs ārdiem, papildus pievadot sekundāro gaisu. Dūmgāzes tiek pievadītas, lai kontrolētu temperatūru

3. Venturi sašaurinājumā, pievienojot papildus terciāro gaisu. Šādā veidā degšanas temperatūra var tikt paaugstināta līdz pat 1000°c, nodrošinot pilnīgu kurināmā sadegšanu ar ļoti zemām CxHy, CO un NOx emisiju vērtībām.

 • Izmantojot robustu kustīgo grīdu, ķēžu transportieri un kurināmā padeves sistēmu kurtuvē, kas piemērota dažāda veida biomasai ar kurināmā daļiņu izmēriem līdz 15cm.

Dažādu kurināmo lietošana

Atsevišķa ārdu zonu kontroles sistēma degšanas procesa laikā ļauj nodrošināt zemu ārdu temperatūru, kas tiek paaugstināta nākamajā degšanas zonā. Tieši zemā temperatūra uz ārdiem nodrošina tādu biomasas kurināmo izmantošanu, kuriem ir zema pelnu kušanas temperatūra, piemēram, koksne ar lapu piejaukumu, komposts, salmi, pelavas un līdzīgi organiskas izcelsmes atkritumi.

Augsta efektivitāte ar zemu emisiju līmeni

Degšanas process ar atsevišķu kurtuves zonu kontroles sistēmu nodrošina augstu efektivitāti un pilnīgu kurināmā sadedzināšanu, tādējādi nodrošinot zemu CxHy, CO un NOx emisiju līmeni. Augstā efektivitāte tiek sasniegta samazinot enerģijas zudumus, kas rodas, izvadot atmosfērā lielu daudzumu karstu dūmgāzu. Dūmgāzu plūsma un temperatūra tiek nodrošināta pēc iespējas zemākā līmenī, pateicoties optimālam sadegšanas procesam un tādējādi samazinātai o2 koncentrācijai dūmgāzēs, kas svārstās robežās no 3.5% Līdz 5%.

Minimālas apkopes izmaksas

Kurtuves tehnoloģiskais risinājums spēj nodrošināt zemākas apkopes izmaksas kurtuves izmantošanas laikā, piemēram:

 • Ilglaicīgs ārdu elementu kalpošanas laiks pateicoties zemai ārdu temperatūrai;
 • Ilglaicīgs mitrās pelnu savākšanas sistēmas kalpošanas laiks, pateicotiesrobustam, ar ūdeni pildītam pelnu konveijeram. Sistēma ir noturīga untā spēj turpināt darbu arī pēc akmeņu, pelnu kušņu un citu svešķermeņu iekļūšanas sistēmā;
 • Pilnībā automatizēta pelnu savākšanas sistēma. Pelni ārdu zonas izejā, zemārdiem un pelni no pirmās fāzes dūmgāzu attīrīšanas (ar multi-ciklonu) tieksavākti mitrajā pelnu savākšanas sistēmā tieši zem kurtuves,
 • Mitro pelnu savākšanas sistēma samazina putekļu veidošanos katlumājā.Tas palielina visu elektromotoru un vadības sistēmu ilgmūžību.

Augsta garantētā pieejamība

Host uzstādītiem objektiem ir augsta garantētā pieejamība robežās no 92% līdz 94% gadā, ik gadu nodrošinot vairāk kā 8 200 ekspluatācijas stundas. Šādu pieejamības līmeni nodrošina:

 • Kustīgās grīdas un degvielas ievades sistēmas robustā un izturīgā konstrukcija. Iespējamie degvielas piesārņojuma objekti neizraisa sistēmas apstāšanos;
 • Samazināta ārdu apkopes nepieciešamība, ko nodrošina zema ārdu temperatūra;
 • Kurtuves konstrukcijā netiek izmantots horizontāls sadegšanas tunelis, kas samazina stacijas papildus apstādināšanas nepieciešamību, lai veiktu tuneļa tīrīšanu. Citām kurtuvēm, kurās tiek izmantota horizontālo labirintu konstrukcija, ir jāveic biežāki tīrīšanas darbi;
 • Optimizēta tvaika katla konstrukcija, lai samazinātu aplikumu veidošanos katlā ar automatizētu tvaika katla tīrišanas sistēmu.