Sadedzināšanas | Koģenerācijas stacijas

HoSt piegādā ar biomasu kurināmas koģenerācijas stacijas ar elektroenerģijas ražošanas jaudu no 1MWel līdz 12 MWel un siltuma ražošanai no 1MWsilt līdz pat 50 MWsilt. Koģenerācijas stacijas ar elektrisko jaudu virs 6 MWel tiek veidotas no divām atsevišķām kurtuvēm savienojumā ar vienu lielākas efektivitātes turbīnu. Modulārās koncepcijas priekšrocība ir transporta izmaksu samazinājums, jo aprīkojuma platums nepārsniedz 4,2 metrus.

Biomasas sadedzināšanas tehnoloģijas

HoSt savu darbību ir uzsācis 1991.gadā. Sākotnēji tā dibinātāji bija uzņēmumi Holec un Stork, taču kopš 1999.gada HoSt ir neatkarīgs uzņēmums. Jau vairāk kā 27 gadus HoSt nodarbojas ar dažādu biomasas enerģētikas objektu projektēšanu, būvniecību un tehnisko apkalpošanu. Sadedzināšanas tehnoloģijas galvenā priekšrocība ir plašā kurināmā izvēle – mitruma saturs kurināmajā materiālā var svārstīties no 10% līdz 55%, tāpat tehnoloģija ļauj sadedzināt kurināmo ar zemu pelnu kušanas temperatūru, piemēram salmus, pelavas, olīvu izspiedas, vistu mēslus un RDF (Refused Derived Fuel – no atkritumiem iegūtais kurināmais). HoSt piedāvā arī aprīkojumu dūmgāzu attīrīšanai, lai samazinātu NOx, sēra, hlora, cieto daļiņu un citu piesārņojošo vielu apjomu dūmgāzēs, ievērojot noteiktos izmešu standartus.

Host piedāvāto, ar biomasu darbināmo energokompleksu, jauda ir no 2MWsilt līdz 50MWsilt. Iekārtas, kuru jauda pārsniedz 25MWsilt, sastāv no divām atsevišķām mazākas jaudas kurtuvju tehnoloģiskajām līnijām, nodrošinot zemākas izmaksas aprīkojuma transportam uz tā uzstādīšanas vietu, kā arī samazinot kopējo būves augstumu. Šāds tehnoloģiskais risinājums nodrošina lielāku elastību klientam piedāvājot piemērotākos risinājumus enerģētikas objekta izveidē.

  • Augsta elektriskā efektivitāte, ko nodrošina augsta spiediena ūdens cauruļu tvaika katls apvienojumā ar augstas efektivitātes vairāku pakāpju tvaika turbīnu.
  • 20% – 30% augstāks neto saražotās elektroenerģijas apjoms, salīdzinot ar ORC (Organiskais Renkina cikls) sistēmu. Šo ieguvumu nodrošina zems elektroenerģijas pašpatēriņš un augsta tvaika katla efektivitāte.
  • Augsta garantētā darbības pieejamība – sistēma gada laikā spēj garantēti darboties vairāk kā 8200 stundas, kas ir 94% no maksimāli iespējamā darba laika.
  • Īpaši augsta elektrības ražošanas produktivitāte vasaras periodā. Zemākas siltumapgādes temperatūras nepieciešamības dēļ, tvaikam tiek ļauts izplesties tālāk turbīnā, tādējādi ģenerējot vairāk elektroenerģijas.
  • Plašs kurināmā izvēles klāsts – par degvielu var izmantot koksni, sākot no zāģu skaidām un beidzot ar šķeldu, kur daļiņu izmērs var sasniegt pat 15 cm, ar kurināmā mitruma saturu no 10% – 55%. Iespējams izmantot arī kurināmo ar zemu pelnu kušanas temperatūru.
  • Augsta garantētā darbības pieejamība par ļoti konkurētspējīgu cenu.

HoSt Koģenerācijas Sistēmas: Ilgtspējīga un efektīva Enerģija no biomasas

Biomasa – koksne, salmi, pelavas uni citi organiskas izcelsmes atkritumi – ir plaši pieejami un, salīdzinājumā ar dabasgāzi, dīzeļdegvielu vai citiem fosilajiem energoresursiem, ir ievērojami lētāks kurināmais. HoSt enerģētikas tehnoloģijas ir piemērotas dažāda veida, tostarp, RDF, koksnes, salmu, pelavu, olīvu izspiedu, vistu mēslu vai citu organiskas izcelsmes atkritumu dedzināšanai. Pieredze liecina,ka HoSt uzstādīto iekārtu faktiski nostrādātais laiks sasniedz 92% līdz 94% gadā no maksimāli iespējamā darba laika, tā demonstrējot iekārtu uzticamību un ilgstpēju.

Kādēļ izvēlēties host sadedzināšanas tehnoloģijas?

Plašas kurināmā izvēles iespējas

Augsta efektivitāte

Uzticama tehnoloģija

Konkurētspējīga cena

SAZINIES AR MUMS

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzam sazināties ar mums.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.