Bioenerģijas ražotņu projektu izstrāde | Projektu attīstība

HoSt piedāvā augstas kvalitātes biogāzes stacijas par konkurētspējīgu cenu. Mūsu atbalsta serviss tādās jomās kā apkope un kontrole ir unikāls salīdzinājumā ar pārējo piedāvājumu.

Mūsu projekta attīstības aktivitāšu mērķis ir sniegt izšķirošu ieguldījumu bioenerģijas projektu attīstībā arī ar tehniskiem aspektiem nesaistītos jautājumos.

HoSt var uzņemties pilnu projekta attīstības procesa nodrošināšanu. Sākot ar nepieciešamo atļauju pieprasīšanu līdz investēšanai un bioenerģijas apgūšanai  visos ar šīm darbībām saistītājos jautājumos un attīstības posmos. Šie posmi ir:

  • līgumu noslēgšana par biomasas ieguvi
  • biznesa plānu sagatavošana un darbības apstākļu izvērtēšana.
  • līgumu noslēgšana par enerģijas pārdošanu

Mēs varam sniegt atbalstu arī tikai kādā konkrētā darbībā , piemēram nepieciešamās biomasas sagādē, vai arī darbības apstākļu izvērtēšanā.  Tāpat HoSt var arī investēt savu projektu realizācijā.