Procesa analīze

Lai optimizētu fermentācijas procesa vadības un kontroles funkciju, HoSt nodrošina procesa analīzi, kas palīdz:

  • nodrošināt procesa netraucētu norisi, nepieļaujot saskābšanas, sāļuma pakāpes pārsniegšanas u.c. faktoru izraisītus traucējumus;
  • palielināt saražotās gāzes apjomu;
  • samazināt patērētās enerģijas izmaksas;
  • noteikt digestāta mēslojuma vērtību.

Procesa uzlabošana ar fermentiem

Fermentus bioreaktoru vajadzībām ražo, izmantojot pelējuma sēnīšu kultūru. Ar fermentu palīdzību tiek uzlabots biomasas vienmērīgas sajaukšanas process un intensīvas noslodzes padeves process, un novērsts peldošā slāņa veidošanās risks, kas rodas garo ķēžu noārdīšanās rezultātā.

Laboratorija

HoSt ir sava laboratorija ar četrām fermentācijas tvertnēm samazinātā mērogā. Simulējot bioreaktoru darbību reālajā laikā, iespējams optimizēt fermentācijas procesu, kā arī noteikt prognozējamo biogāzes izstrādesapjomu katram konkrētajam ievades produktam ar individuālu pieeju katram klientam.

Procesa atbalsts un sistēmu tehniskā Apkalpošana

Pateicoties īpaši izstrādātiem, kompleksiem vadības sistēmas mehānismiem, kuri uzstādīti uz ražotnes sistēmām, HoSt spēj kontrolēt un optimizēt procesus tālvadības režīmā. Kombinācijā ar mūsu piedāvātajām tehniskās apkalpošanas programmām, ražotnēm tiek nodrošināts augsts lietderības koeficients.