HoSt uzbūvē Pabeigtu AD Iekārtu Stanton Recycling, Ilkestonā, Apvienotajā Karalistē

HoSt nostiprina savas vadošās pozīcijas kā bioenerģijas sistēmu piegādātājs pasaulē, noslēdzot līgumu par “līdz atslēgai” gatavas anaerobās fermentācijas (AD) rūpnīcas būvniecību Stanton Recycling rūpnīcā Ilkestonā, Apvienotajā Karalistē. Pārstrādājot galvenokārt zaļos atkritumus un šķidros pārtikas atkritumus Stanton Energy vajadzībām, AD iekārta gadā saražos vairāk nekā 3,5 miljonus Nm3 biometāna, kas tiks ievadīts gāzes tīklā un izplatīts.

Atkritumu radīšana visā pasaulē ievērojami pieaug, un Apvienotajā Karalistē katru gadu rodas miljoniem tonnu atkritumu.

“Mēs lepojamies, ka varam sadarboties ar Stanton Energy, un ceram, ka varēsim piegādāt mūsu tehnoloģiju, lai risinātu atkritumu apsaimniekošanas problēmas un veicinātu valsts enerģētikas pārejas mērķu sasniegšanu,” saka Sjaaks Kleins Gunneveks, HoSt pārdošanas vadītājs biogāzes projektiem.

Šis projekts ir saskaņā ar Apvienotās Karalistes valdības nākotnes stratēģiju “Green Gas Levy”, kuras mērķis ir palielināt biometāna “zaļās gāzes” ražošanu un ievadīšanu gāzes tīklā.

No bioatkritumiem uz bioenerģiju

Biogāzes iekārtā, kas aprīkota ar digestāta atdalīšanas un pasterizācijas tehnoloģiju, ar anaerobās fermentācijas un membrānu biogāzes uzlabošanas tehnoloģijas palīdzību tiks pārstrādātas līdz 40 000 tonnu galvenokārt šķidro pārtikas atkritumu un zaļo atkritumu. Gada biometāna ražošanas apjoms 3,5 miljoni Nm3 ir pietiekams, lai ar šo atjaunojamo alternatīvu fosilajai dabasgāzei nodrošinātu vairāk nekā 2300 ģimenes. Sadale tiek organizēta, izmantojot Cadent gāzes tīklu, kas ir lielākais gāzes sadales tīkls Apvienotajā Karalistē.

“Šis ir svarīgs Stanton Recycling sasniegums, lai risinātu divus galvenos nākotnes attīstības programmas jautājumus, un mēs esam ārkārtīgi gandarīti, ka kopā ar HoSt varam realizēt mūsu pirmo projektu. Sākot ar šā gada oktobri, mēs pārstrādāsim līdz 40 000 tonnu zaļo atkritumu, pārtikas atkritumu, tauku, zāles, apgriešanas atkritumu un kukurūzas skābbarības. Biometāns būs svarīgs, lai palīdzētu dekarbonizēt Apvienoto Karalisti. Balstoties uz Stantonā gūto pieredzi, mēs vēlamies kopā ar HoSt 2021. un 2022. gadā īstenot turpmākus projektus,” saka Stanton Energy projekta attīstītājs Tomass Brückners.

Stanton Recycling Limited nodrošina otrreizējās pārstrādes un atkritumu apglabāšanas risinājumus visā Notingemā un Derbišīrā.

Plašs bioenerģijas sistēmu klāsts

HoSt, kura galvenais birojs atrodas Nīderlandē, piedāvā plašu bioenerģijas sistēmu klāstu, tostarp apkopes pakalpojumu līgumus, lai nodrošinātu aprites ekonomikas panākumus, ražojot atjaunojamo enerģiju, risinot atkritumu apsaimniekošanas problēmas un radot vērtīgus gala produktus no organiskajiem atkritumiem. HoSt ir realizējusi vairākas biogāzes ražotnes Apvienotajā Karalistē.

Attēlā: AD ražotne Spilsbijā, Apvienotajā Karalistē, ko uzbūvēja HoSt.