Biogāzes koģenerācijas stacijas paplašināšana liellopu mēslu kombinētai fermentācijai ar kukurūzu, zāli un graudiem. Piegādāts arī separators.

Vieta : Valmiera, Latvija
Gads : Būvdarbi uzsākti 2011. gadā
Nozare : Lauksaimniecība
Darbu apjoms : Biogāzes koģenerācijas stacijas paplašināšana liellopu mēslu kombinētai fermentācijai ar kukurūzu, zāli un graudiem. Piegādāts arī separators. Fermentācijas tvertnes neto tilpums 1 x 1348 m³, 1 x 364 kW el gāzes dzinējs ievietots konteinerā.

Vairak informacijas

Tel. +371 6720 4617
Mob. +371 29135101
E-pasts [email protected]