Biogāzes koģenerācijas stacijas piegāde liellopu mēslu kombinētai fermentācijai ar kautuves atkritumiem un kukurūzu.

Vieta : Piekoszów, Polija
Gads : Būvdarbi uzsākti 2010. gadā
Nozare : Lauksaimniecība
Darbu apjoms : Biogāzes koģenerācijas stacijas piegāde liellopu mēslu kombinētai fermentācijai ar kautuves atkritumiem un kukurūzu. Fermentācijas tvertņu neto tilpums 2 x 1400 m³, pēcfermentācijas tvertnes neto tilpums 1 x 1400 m³, pēcuzglabāšanas krātuves neto tilpums 1 x 4000 m³, tērauda starpkrātuves neto tilpums 1 x 450 m³, 1 x 800 kWel gāzes dzinējs ievietots ēkā.

Vairak informacijas

Tel. +371 6720 4617
Mob. +371 29135101
E-pasts [email protected]