PASŪTĪTĀJS : ECN
VIETA : Petten, Nīderlande
Gads : 1997
Darbu apjoms : Verdošā slāņa gazifikācijas iekārtas ar jaudu 500 kW.