Pasūtītājs : BET (Bruins en Kwast, Cogas, Oom)
Adrese : Goor, Nīderlande
Nozare : biomasas pārstrāde un enerģētika
Darbu apjoms : jaunas tvaika turbīnas uzstādīšana esošajā biomasas koģenerācijas stacijā

Vairāk informācijas

Tel. +371 6720 4617
Mob. +371 29135101
E-pasts [email protected]