Starpkrātuve 1100 m3, fermentācijas tvertne I 4100 m3(T=55°C), fermentācijas tvertne II 5800 m3 (T=38°C)

Rūpniecība (notekūdeņu attīrīšanas stacija)

Pasūtītājs : Waterschap Reest en Wieden
Vieta : Echten, Nīderlande
Gads : Būvdarbi uzsākti 2012. gadā (jānodod ekspluatācijā 2012. gada septembrī)
Darbu apjoms : Starpkrātuve 1100 m3, fermentācijas tvertne I 4100 m3(T=55°C), fermentācijas tvertne II 5800 m3 (T=38°C), pēcfermentācijas tvertne 2300 m3, 600 kW gāzes dzinējs ar izplūdes gāzes dzesētāju, lāpu, Airprex reaktoru un tehnisko ēku sūkņiem, ārējās apsildes sistēma, siltummaiņas sistēma, hermētiski noslēgts nosēdumu filtrs, atūdeņošanas mezgls un biogāzes katls.

Vairāk informācijas

Tel. +371 6720 4617
Mob. +371 29135101
E-pasts [email protected]