Biogāzes koģenerācijas stacijas paplašināšana liellopu mēslu kombinētai fermentācijai ar kukurūzu, zāli un graudiem.

Vieta : Dobeles pagasts, Latvija
Gads : Būvdarbi uzsākti 2011. gadā
Nozare : Lauksaimniecība
Darbu apjoms : Biogāzes koģenerācijas stacijas paplašināšana liellopu mēslu kombinētai fermentācijai ar kukurūzu, zāli un graudiem. Fermentācijas tvertnes neto tilpums1 x 3166,5 m3

Vairāk informācijas

Tel. +371 6720 4617
Mob. +371 29135101
E-pasts [email protected]